bild
Serie

Kartor och ritningar angående kyrka och kyrkogård

Katarina kyrkoarkiv

Serien förvaras i kart- och ritningsarkivet.

Ritningar rörande kyrka menas Katarina kyrka om inte annat anges.

 Kartor / ritningar (116 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
GS 343:632-666Allhelgonakyrkan. Ritningar till kyrka i Helgalunden1911 – 1927 
GS 480:1-2Katarina kyrka, plan och fasad1656 
GS 480:3Katarina kyrka, plan och fasad1723 
GS 480:4[Planritning över Katarina kyrka, med bänkindelning]odatI mycket dåligt skick efter angrepp av skadedjur, fukt och brand. Varit inramad och förvaras nu i specialkartong. Levererades till Stadsarkivet efter branden 1990.

Ritningen är skannad och den digitala kopian lämnas ut i första hand.
 
NS 120:1Gravkarta1763 
NS 120:2-3Grind till kyrkogårdenodat 
NS 120:4Karta över ledningar [gas, telefon, vatten, avlopp] på Katarina kyrkogård och omgivande gator1926 
NS 120:5Skissförslag till urngård å sydöstra delen1947-12-12 
NS 120:6-8Förslag till urngravar vid Karl XIIs trappa1954-11-12 
NS 120:9Karta över minneslunden, alt D1984-12-17 
NS 120:10-18Katarina kyrkogård med minneslund. Ritning LA 01-091989-06-05 
NS 120:19Katarina kyrkogård, detalj damm1990-12-03 
NS 120:20Jordningskarta minneslund1992-03-13 
NS 120:21-22Förslag urngravar, alt 3-41994-10-19 
NS 120:23-34Koncept på förslag till nya gravplatser m.m.1995-02-21 
NS 120:35Katarina kyrka, altaretodat 
NS 120:36Katarina kyrka, kyrkfönster1825? 
NS 120:37Plan över förändring av kyrkbänkarna [Katarina kyrka]odat 
NS 120:38-39Förslag till invändig dekorering1891Monterad på kartong. 
NS 120:40Katarina kyrka [exteriör]odat 
NS 120:41Planritning 1624odat 
NS 120:42[Planritning med bänknumrering]odat 
NS 120:43[Planritning över koret]1827 
NS 120:44Plan över kyrkan med ny bänkreglering upptaget i Sockenstämmoprotokollet av den 4 februari 18271827Inlämnat till Överståthållarämbetet 1828-01-16. 
NS 120:45Projekt nr 2 "Warmapparat" till kyrkan1861-02-18 
NS 120:46Plan över kyrkanodat 
NS 120:47Plan [över kyrkan], pl 2odat 
NS 120:48[Katarina kyrka] måttplanoktober 1906 
NS 120:49Planritning med 1507 sittplatserodat 
NS 120:50Planritningodat 
NS 120:51Planritning med takets valvkryss markeradeodat 
NS 120:52Skiss till kyrkfönsterodat 
NS 120:53Skiss på tillägg av muren [Katarina kyrka]odat 
NS 120:54[Katarina kyrka] trappaodat 
NS 120:55-56Förslag till ny granitfot för Katarina kyrka, ritning nr 1-21880 
NS 120:57Skiss fönsterdetaljer, alternativ a-bodat 
NS 120:58[Skiss till detalj, skranket]odat 
NS 120:59[Skiss till detalj, skranket]odat 
NS 120:60[Skiss till detalj, skranket]odat 
NS 120:61Stenläggning i kyrkogången, ritning nr 6augusti 1829 
NS 120:62-63Dörrar till kyrkbänkarna, ritning nr 7-8augusti 1829 
NS 120:64-65Dörrar till kyrkbänkarna, ritning nr 10-11odat 
NS 120:66[Skiss på pelare i kyrkan], ritning nr 17odat 
NS 120:67-68Detaljer efter uppmätning, alternativ 1odat 
NS 120:69Uppmätning av spiranseptember 1926 
NS 120:70[Katarina kyrka] provisorisk upphängning vid utbytet 1955 
NS 120:71Stentavla vid entrén1954? 
NS 120:72[Skiss] färgförslag till fönster i Catharina kyrka1962Handlingar samt flera småskisser, se O I a:11. 
NS 120:73Räcke till västra entrén1969-08-04Tillhör Riksantikvarieämbetets beslut 1969-08-26 nr S. 276/99. 
NS 120:74-75Klocktornet i genomskärningodat 
NS 120:76-78Klocktornet i genomskärning1881 
NS 120:79Uppmätning av taket [kyrktornet]maj 1891 
NS 120:80-81Uppmätning av spiranseptember 1926 
NS 120:82-86Anordning av dopkapell i sydvästra hörntornet, bl 1-5odat 
NS 120:87-91Anordning av dopkapell sydvästra hörntornet, bl 1-5juli 1912Anmäld inför Kongl. Öfverintendentsembete den 5 november 1912. 
NS 120:92-93Allhelgonakyrkan, fasader1916 
NS 120:94-96Allhelgonakyrkan [väst- och norrfasad]september 1916 
NS 120:97-103Allhelgonakyrkan [plan, sektion och fasader]1916 
NS 120:104-129Allhelgonakyrkar [småskisser på detaljer]odat 
NS 120:130-131Allhelgonakyrkan [detaljskisser]odat 
NS 120:132-134Allhelgongakyrkan [detaljskisser]1917 
NS 120:135-136Allhelgonakyrkan koret [detaljer]1918 
NS 120:137-138Allhelgonakyrkan [inredningsdetaljer]1918 
NS 120:139-142Allhelgonakyrkan [inredningsdetaljer]1918 
NS 120:143-144Allhelgonakyrkan [stora detaljskisser]odat 
NS 120:145Allhelgonakyrkan [stor detaljskiss]odat 
NS 120:146-147Allhelgonakyrkan, längdsektioner mot läktaren och koretnovember 1917 
NS 120:148-149Allhelgonakyrkan, längdsektion mot läktaren och koretodat 
NS 120:150Allhelgonakyrkan, genomskärning av kyrkanodat 
NS 120:151-152Allhelgonakyrkan [plan, längd- och tvärsektioner]odat 
NS 120:153-158Allhelgonakyrkan [plan, sektion och fasad]1960 
NS 120:159Allhelgonakyrkan, frontaldekor för altareodat 
NS 120:160-165Allhelgonakyrkan, fasader med mätlingerodat 
NS 120:166Allhelgonakyrkan, klockstapel, plan, fasad, sektion och situationsplanodat 
NS 120:167Allhelgonakyrkan, tillbyggnad i källaren, detalj1990-01-16 
NS 120:168-169Allhelgonakyrkan, möbler alternativ 1-21990-02-14 
NS 120:170-172[Skisser på pelare vid altaret]odat 
NS 120:173[Skiss till trearmad ljusstake]odat 
NS 120:174[Skiss till ljuskrona]odat 
NS 120:175Kostnads förslag med skiss till tågmatta på orgelläktare1920 
NS 120:176Skiss till lösa stolar i koret1933 
NS 120:177-178Stolar i koret1933 
NS 120:179-180Skrudskåp med detaljer. Ritning nr 295/c 22-231954-07-20 
NS 120:181Psalmbokshyllor vid västra entrén. Ritning nr 295/c 241954-08-12 
NS 120:182Radiatorskydd [Katarina kyrka]. Ritning nr 295/c 301955-01-21 
NS 120:183Anslagstavla [Katarina kyrka]. Ritning nr 295/b 311955 
NS 120:184Textil till talarstolseptember 1958 
NS 120:185-187[Inredningsdetaljer, ritningar från NK]1964 
NS 120:188Ledstänger och lyktor stora trappan [Katarina kyrka]odatEj godkänd av riksantikvarieämbetet1968. 
NS 120:189Förslag till flyttbar belysningsstolpe [Katarina kyrka]1977-03-01 
NS 120:190-191Gångmattor i huvudgången, alternativ 1-21980 
NS 120:192[Idéskiss med förklaring till Substanser i trä, sten, järn och textil]1997-10-06 
NS 120:193-199Ny orgelfasad1997-10-06 
NS 120:200[Byggnad på kyrkogården], plannovember 1921 
NS 120:201-207Ändring i byggnad å Katarina kyrkogård kv Häckelfjäll. Ritningar nr 101. A. 1-2, 5-6april 1933Byggnadsnämnden dnr 215/1933. 
NS 120:208-213Förslag till Kolumbarium [situation, plan, sektion och fasader]1933-09-06 
NS 120:214-219Förslag till Columbarium [situation, plan, sektion o, fasader och fotomontage]odat 
NS 120:220-223Förslag till Kolumbarium [situation, plan, sektion och fasader]1933-09-09 
NS 120:224-233Förslag till Columbarium, motto "Lågan" [perspektiv, situation,plan, fasader och beskrivning]odat 
NS 120:234-235Kopior av ritningar i kgl. Byggnadsstyrelsens arkiv. Ritningar nr 167 A-8-91933-03-03 
NS 120:236Plan av kyrkan utvändigt i fönsterhöjddecember 1934 
NS 120:237-238Fasad mot söderdecember 1934Båda är kopior, originalet saknas. 
NS 120:239Uppmätning, skärning A-B1939 – 1952-12-05Ursprungligen uppmätt av John Söderberg 1939. 
NS 120:240Uppmätning, skärning A-B [med eldetaljer]1980-01-19 
NS 120:241-249[Plan, sektion och fasader med uppmätningslinger]odat 
NS 120:250-255Förslag till Columbarium, motto "Gravkapell" [situation, plan, perspektiv, fasader och beskrivning]1936 
NS 120:252-257Allhelgonakyrkan, skiss till antependium1941 
NS 120:258-259Allhelgonakyrkan, skisser till mässhakar1942 
NS 120:260-261Allhelgonakyrkan, förslag på målning1959 
NS 120:262Allhelgonakyrkan, skiss till sigill1968 
NS 120:263Katarina kyrkogård, gravkarta1878-08-30 
NS 120:264Katarina kyrkogård, bevattningsförslag, situationsplan1978-08-30 
NS 120:265-272Kyrktornet [plan och sektioner]. Ritningar nr 167 A-10-12, 17-21odat 
NS 120:273-278Plåtarbeten av lenternin, torn över lanternin och tornspiran etapp I. Ritningar nr P 2-71985-09-01 
NS 120:279Plåtarbeten etapp I, komplettering av flöjel. Ritning P 181986-05-05 
NS 120:280-286[Katarina kyrka, detaljskisser på ornament]februari 1997