Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Kartor och ritningar angående kyrka och kyrkogård

Katarina kyrkoarkiv

Serien förvaras i kart- och ritningsarkivet.

Ritningar rörande kyrka menas Katarina kyrka om inte annat anges.

 Kartor / ritningar (116 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
GS 343:632-666Allhelgonakyrkan. Ritningar till kyrka i Helgalunden1911 – 1927 
GS 480:1-2Katarina kyrka, plan och fasad1656 
GS 480:3Katarina kyrka, plan och fasad1723 
GS 480:4[Planritning över Katarina kyrka, med bänkindelning]odatI mycket dåligt skick efter angrepp av skadedjur, fukt och brand. Varit inramad och förvaras nu i specialkartong. Levererades till Stadsarkivet efter branden 1990.

Ritningen är skannad och den digitala kopian lämnas ut i första hand.
 
NS 120:1Gravkarta1763 
NS 120:2-3Grind till kyrkogårdenodat 
NS 120:4Karta över ledningar [gas, telefon, vatten, avlopp] på Katarina kyrkogård och omgivande gator1926 
NS 120:5Skissförslag till urngård å sydöstra delen1947-12-12 
NS 120:6-8Förslag till urngravar vid Karl XIIs trappa1954-11-12 
NS 120:9Karta över minneslunden, alt D1984-12-17 
NS 120:10-18Katarina kyrkogård med minneslund. Ritning LA 01-091989-06-05 
NS 120:19Katarina kyrkogård, detalj damm1990-12-03 
NS 120:20Jordningskarta minneslund1992-03-13 
NS 120:21-22Förslag urngravar, alt 3-41994-10-19 
NS 120:23-34Koncept på förslag till nya gravplatser m.m.1995-02-21 
NS 120:35Katarina kyrka, altaretodat 
NS 120:36Katarina kyrka, kyrkfönster1825? 
NS 120:37Plan över förändring av kyrkbänkarna [Katarina kyrka]odat 
NS 120:38-39Förslag till invändig dekorering1891Monterad på kartong. 
NS 120:40Katarina kyrka [exteriör]odat 
NS 120:41Planritning 1624odat 
NS 120:42[Planritning med bänknumrering]odat 
NS 120:43[Planritning över koret]1827 
NS 120:44Plan över kyrkan med ny bänkreglering upptaget i Sockenstämmoprotokollet av den 4 februari 18271827Inlämnat till Överståthållarämbetet 1828-01-16. 
NS 120:45Projekt nr 2 "Warmapparat" till kyrkan1861-02-18 
NS 120:46Plan över kyrkanodat 
NS 120:47Plan [över kyrkan], pl 2odat 
NS 120:48[Katarina kyrka] måttplanoktober 1906 
NS 120:49Planritning med 1507 sittplatserodat 
NS 120:50Planritningodat 
NS 120:51Planritning med takets valvkryss markeradeodat 
NS 120:52Skiss till kyrkfönsterodat 
NS 120:53Skiss på tillägg av muren [Katarina kyrka]odat 
NS 120:54[Katarina kyrka] trappaodat 
NS 120:55-56Förslag till ny granitfot för Katarina kyrka, ritning nr 1-21880 
NS 120:57Skiss fönsterdetaljer, alternativ a-bodat 
NS 120:58[Skiss till detalj, skranket]odat 
NS 120:59[Skiss till detalj, skranket]odat 
NS 120:60[Skiss till detalj, skranket]odat 
NS 120:61Stenläggning i kyrkogången, ritning nr 6augusti 1829 
NS 120:62-63Dörrar till kyrkbänkarna, ritning nr 7-8augusti 1829 
NS 120:64-65Dörrar till kyrkbänkarna, ritning nr 10-11odat 
NS 120:66[Skiss på pelare i kyrkan], ritning nr 17odat 
NS 120:67-68Detaljer efter uppmätning, alternativ 1odat 
NS 120:69Uppmätning av spiranseptember 1926 
NS 120:70[Katarina kyrka] provisorisk upphängning vid utbytet 1955 
NS 120:71Stentavla vid entrén1954? 
NS 120:72[Skiss] färgförslag till fönster i Catharina kyrka1962Handlingar samt flera småskisser, se O I a:11. 
NS 120:73Räcke till västra entrén1969-08-04Tillhör Riksantikvarieämbetets beslut 1969-08-26 nr S. 276/99. 
NS 120:74-75Klocktornet i genomskärningodat 
NS 120:76-78Klocktornet i genomskärning1881 
NS 120:79Uppmätning av taket [kyrktornet]maj 1891 
NS 120:80-81Uppmätning av spiranseptember 1926 
NS 120:82-86Anordning av dopkapell i sydvästra hörntornet, bl 1-5odat 
NS 120:87-91Anordning av dopkapell sydvästra hörntornet, bl 1-5juli 1912Anmäld inför Kongl. Öfverintendentsembete den 5 november 1912. 
NS 120:92-93Allhelgonakyrkan, fasader1916 
NS 120:94-96Allhelgonakyrkan [väst- och norrfasad]september 1916 
NS 120:97-103Allhelgonakyrkan [plan, sektion och fasader]1916 
NS 120:104-129Allhelgonakyrkar [småskisser på detaljer]odat 
NS 120:130-131Allhelgonakyrkan [detaljskisser]odat 
NS 120:132-134Allhelgongakyrkan [detaljskisser]1917 
NS 120:135-136Allhelgonakyrkan koret [detaljer]1918 
NS 120:137-138Allhelgonakyrkan [inredningsdetaljer]1918 
NS 120:139-142Allhelgonakyrkan [inredningsdetaljer]1918 
NS 120:143-144Allhelgonakyrkan [stora detaljskisser]odat 
NS 120:145Allhelgonakyrkan [stor detaljskiss]odat 
NS 120:146-147Allhelgonakyrkan, längdsektioner mot läktaren och koretnovember 1917 
NS 120:148-149Allhelgonakyrkan, längdsektion mot läktaren och koretodat 
NS 120:150Allhelgonakyrkan, genomskärning av kyrkanodat 
NS 120:151-152Allhelgonakyrkan [plan, längd- och tvärsektioner]odat 
NS 120:153-158Allhelgonakyrkan [plan, sektion och fasad]1960 
NS 120:159Allhelgonakyrkan, frontaldekor för altareodat 
NS 120:160-165Allhelgonakyrkan, fasader med mätlingerodat 
NS 120:166Allhelgonakyrkan, klockstapel, plan, fasad, sektion och situationsplanodat 
NS 120:167Allhelgonakyrkan, tillbyggnad i källaren, detalj1990-01-16 
NS 120:168-169Allhelgonakyrkan, möbler alternativ 1-21990-02-14 
NS 120:170-172[Skisser på pelare vid altaret]odat 
NS 120:173[Skiss till trearmad ljusstake]odat 
NS 120:174[Skiss till ljuskrona]odat 
NS 120:175Kostnads förslag med skiss till tågmatta på orgelläktare1920 
NS 120:176Skiss till lösa stolar i koret1933 
NS 120:177-178Stolar i koret1933 
NS 120:179-180Skrudskåp med detaljer. Ritning nr 295/c 22-231954-07-20 
NS 120:181Psalmbokshyllor vid västra entrén. Ritning nr 295/c 241954-08-12 
NS 120:182Radiatorskydd [Katarina kyrka]. Ritning nr 295/c 301955-01-21 
NS 120:183Anslagstavla [Katarina kyrka]. Ritning nr 295/b 311955 
NS 120:184Textil till talarstolseptember 1958 
NS 120:185-187[Inredningsdetaljer, ritningar från NK]1964 
NS 120:188Ledstänger och lyktor stora trappan [Katarina kyrka]odatEj godkänd av riksantikvarieämbetet1968. 
NS 120:189Förslag till flyttbar belysningsstolpe [Katarina kyrka]1977-03-01 
NS 120:190-191Gångmattor i huvudgången, alternativ 1-21980 
NS 120:192[Idéskiss med förklaring till Substanser i trä, sten, järn och textil]1997-10-06 
NS 120:193-199Ny orgelfasad1997-10-06 
NS 120:200[Byggnad på kyrkogården], plannovember 1921 
NS 120:201-207Ändring i byggnad å Katarina kyrkogård kv Häckelfjäll. Ritningar nr 101. A. 1-2, 5-6april 1933Byggnadsnämnden dnr 215/1933. 
NS 120:208-213Förslag till Kolumbarium [situation, plan, sektion och fasader]1933-09-06 
NS 120:214-219Förslag till Columbarium [situation, plan, sektion o, fasader och fotomontage]odat 
NS 120:220-223Förslag till Kolumbarium [situation, plan, sektion och fasader]1933-09-09 
NS 120:224-233Förslag till Columbarium, motto "Lågan" [perspektiv, situation,plan, fasader och beskrivning]odat 
NS 120:234-235Kopior av ritningar i kgl. Byggnadsstyrelsens arkiv. Ritningar nr 167 A-8-91933-03-03 
NS 120:236Plan av kyrkan utvändigt i fönsterhöjddecember 1934 
NS 120:237-238Fasad mot söderdecember 1934Båda är kopior, originalet saknas. 
NS 120:239Uppmätning, skärning A-B1939 – 1952-12-05Ursprungligen uppmätt av John Söderberg 1939. 
NS 120:240Uppmätning, skärning A-B [med eldetaljer]1980-01-19 
NS 120:241-249[Plan, sektion och fasader med uppmätningslinger]odat 
NS 120:250-255Förslag till Columbarium, motto "Gravkapell" [situation, plan, perspektiv, fasader och beskrivning]1936 
NS 120:252-257Allhelgonakyrkan, skiss till antependium1941 
NS 120:258-259Allhelgonakyrkan, skisser till mässhakar1942 
NS 120:260-261Allhelgonakyrkan, förslag på målning1959 
NS 120:262Allhelgonakyrkan, skiss till sigill1968 
NS 120:263Katarina kyrkogård, gravkarta1878-08-30 
NS 120:264Katarina kyrkogård, bevattningsförslag, situationsplan1978-08-30 
NS 120:265-272Kyrktornet [plan och sektioner]. Ritningar nr 167 A-10-12, 17-21odat 
NS 120:273-278Plåtarbeten av lenternin, torn över lanternin och tornspiran etapp I. Ritningar nr P 2-71985-09-01 
NS 120:279Plåtarbeten etapp I, komplettering av flöjel. Ritning P 181986-05-05 
NS 120:280-286[Katarina kyrka, detaljskisser på ornament]februari 1997