bild
Volym

[Övriga handlingar]

Norbergs kyrkoarkiv

Grunddata

ReferenskodSE/ULA/11099/P IV/4
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/ZPv3pTX9rH6cxG02H087k3
Datering
17041726(Tidsomfång)
VillkorNej
ArkivinstitutionRiksarkivet i Uppsala

Innehåll

Allmän anmärkningÅtskilliga myndigheters kungörelser. Kungörelserna, från fögderiförvaltnings- o.a. myndigheter, härröra från åren 1704-1705, 1715 och 1720-1726.
Innehåller även utflyttningsbetyg från Söderbärke socken 1725, skrivelse från kronofogde 1699, konceptprotokoll vid sockenstämma (?) 1694, skuldbok (utdrag) 1667, skuldbok (kladd) 1700, strödda verifikationer samt räkenskaps- och andra handlingar rörande kyrkan, prästerskapets inkomster m.m. 1673-1729 och odat., förteckningar på fattiga och husarma (med anteckning om fattigutdelning) 1696, 1698,
kollekträkenskapshandlingar från Västanfors kyrka 1731, 1736 och kontrakt och räkenskaper rörande taktäckning å hospitalskyrkan i Västerås 1722, handlingar i mål rörande fordran för skuld till kyrkan 1698, 1735, församlingens förbindelse att utgöra prästrättigheten som förut (ounderskriven) 1723, räkningar över prästänkopenningar 1724-1730, räkning mellan socknen och ett dess juridiska ombud 1693, privatbrev till pastor rörande enskild skuldfordran 1694,
koncept till skrivelse från Norbergs socken till Justitierevisionen, odat. (1690-talet),
räkenskaps- och andra handlingar rörande enskilda, 1725-1730 och odat., tryckt förteckning över nyutkomna böcker, odat. (1728?), konceptanteckningar till predikningar, odat., koncept till brev från kyrkovärdarne till biskop och domkapitel i Västerås, odat., skrivövningar av barn, odat.

Tillgänglighet

SekretessNej

Hänvisningar

Relaterade arkivenheter
Se-hänvisning från: Skrivelser från myndigheter (SE/ULA/11099/J I)
Se-hänvisning från: Sockenstämmans protokoll och handlingar (SE/ULA/11099/K I)
Se-hänvisning från: Räkenskaper för kyrka (SE/ULA/11099/L I a)
Se-hänvisning från: Räkenskaper för fattigvård (SE/ULA/11099/L III)
Se-hänvisning från: Räkenskaper för kollekt (SE/ULA/11099/L IV)
Se-hänvisning från: Räkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål (SE/ULA/11099/L V)
Se-hänvisning från: Handlingar angående kyrka (SE/ULA/11099/O I a)
Se-hänvisning från: Handlingar angående prästerskapets löneförmåner (SE/ULA/11099/O III)
Se-hänvisning från: Räkenskaper för kollekt (SE/ULA/11708/L IV)

Kontroll

Senast ändrad2006-01-10 00:00:00