bild
Serie

Åtskilliga handlingar rörande barn

Frimurarbarnhuset i Stockholm

 Volymer (5 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11756 – 1930t1) Handlingar rör antagna barn 1756.
2) "Discretion" till gossen Ludvig Ludvigsson, som medverkat vid Nummerlotteriets dragningar åren 1773-1774.
3) Utfärdade bevis över kontributionsfrihet för uttagna barn födda 1799-1806.
4) Antagna barn emot anskaffande vaccinationsbevis 1811-1821.
5) Föräldraintyg ang direktionens rätt att till fosterföräldrar utlämna omhändertagna barn jämte friskintyg å barnen 1830-1840-talen.
6) Ansökningar om ansvarsförbindelser för uttagna barn 1830-1840-talen.
7) Kvitton å för utlämnade barns räkning emottagna persedlar 1830-1840-talen.
8) Handlingar ang arvsmedel från änkefru Anette Wulff till barnhusflickan 9391 Carolina Josefina Kumlin 1849-1850.
9) Anmälan av barn till konfirmationsundervisning 1870-1879.
10) Utdrag ur dopböcker 1872-1881.
11) Konfirmationsintyg 1877.
12) Avgångsbetyg för elever 1883-1930-talet.
 
21773 – 1810tRekvisitioner av kläder m m. 
31932 – 1938Barnens tidningar och diverse program. 
41935 – 19401) Poängtabeller för flit, uppförande och arbete 1935-1940.
2) Dagboksanteckningar samt avdelningsföreståndarens
karaktäristik över barnen, vikttabeller m m 1936-1939.
3) Uppgifter om hemgångslov 5/6 1937-1/6 1940.
 
51936 – 1939Intelligensprov på barn i 10-årsåldern.