bild
Serie

Övriga handlingar

Gällivare kyrkoarkiv

Volym 3-23 utgörs av rullband och lagras i arkivboxar märkta med volymnummer 24-29.

 Ljudupptagningar (21 st)

 Volymer (8 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11678 – 1728Inb.
Samling av Kungl. förordn., rättsfallsnotiser etc. /avskrifter/.
Lev. 42/1952.
Företrädesvis av kyrko- resp. familjerättsl. natur.
 
2OdatU.å.
Inb.
Typreglemente för fattigvården.
Lev. 71/1962.
 
24 
25 
26 
27 
28 
29