Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Handlingar rörande kyrka, kyrkogård, löneboställen och donationer

Follingbo kyrkoarkiv

Serien i arkivbox.

 Volymer (18 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ViLA/23033/C I/11682 – 1789Reparationer i kyrka och prästgård. 
11797 – 1875Synehandlingar.
Åren 1797, 1812, 1822, 1832, 1840, 1845, 1850, 1855, 1858, 1865, 1870, 1875.
 
21856 – 1873Handlingar rörande kyrkan. 
Se: SE/ViLA/23033/C I/31857 – 1860Anteckningar om besök, gåvor m m . 
31876 – 1999Innehåller två inbundna böcker, två aktomslag och en bunt.
1. Aktomslag. Gravplatser på kyrkogården 1876-1930.
2. Inb. Gravbok 1883-1969.
3. Aktomslag. Diverse handlingar rörande gravarna 1940-1991.
4. Inb. Gravbok 1965-1999.
5. Bunt. Kortregister. Gravkort.
 
41880 – 1965Syneprotokoll 1880-1946, även Akebäck. Arrendekontrakt 1920-1957, även Akebäck. Byggnad och underhåll av Follingbo prästgård 1931-1951. Friköp och upplåteser för Akebäck annex 1932-1949. Handlingar rörande arrendatorsbostad i Follingbo 1946-1965. Vägombyggnad över Akebäck annex 1952. 
51881 – 1912Skogshandlingar. Även en karta för skog- och hagmarken på Follingbo pastorsboställe och Akebäcks annexhemman 1893, skala 1:1.000.
Även för Akebäck.
 
61881 – 1921Donationshandlingar. 
71900 – 1995Handlingar rörande kyrkan och kyrkogården. Även ritningar. 
Se: SE/ViLA/23067/O II/11921 – 1950Skogshandlingar. 
Se: SE/ViLA/23067/O II/51933 – 1958Uppskattning av normalavkastning 1933-1958. Borgensförbindelser 1938-1950. 
Se: SE/ViLA/23067/O II/61937 – 2000Skogshushållningsplaner (luckor 1947-1957 och 1987-1991). 
Se: SE/ViLA/23067/O II/71948 – 1970Stämplingslängder. 
81950 – 1960Handlingar rörande kyrkans restaurering. 
91952 – 1956Kyrkans restaurering. Ritningar. 
101952 – 1991Handlingar rörande kyrkliga fastigheter, arrenden, normaluppskattningar och personal. 
Se: SE/ViLA/23067/O II/101975 – 1985Fastighetshandlingar. 
11– 1999Kortregister. Gravbok.