bild
Serie

Inventarie- och arkivförteckningar

Hedvig Eleonora kyrkoarkiv

Delar av volym 7 förvaras i klimatarkivet och måste beställas fram minst ett dygn innan framtagning till läsesalen.

 Volymer (9 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11671 – 1756Inventarieförteckningar. 
21867 – 1945Sekretessbelagd enligt offentlighets- och sekretesslagen 18:8. Inventarieförteckningar 1867-1945, kostnadsförslagsförslag rörande kyrksilver 1904. 
31882 – 1988Arkivförteckningar 1882-1940. Med även reversaler, inventeringsinstrument och övriga handlingar rörande arkivet 1942-1988, packlista för arkivet i händelse av krig 1944. 
41949 – 1987Arkivförteckningar. 
51959Förvärvsjournal och inventariebok. Upprättad av klockare Rudolf Bergling. Innehåller fotografier, se även volym 6-7. 
61959 – 1979Sekretessbelagd enligt offentlighets- och sekretesslagen 18:8. Svartvita fotografier (59 st) till inventarieförteckningen i volym 5. Med även värdering av inventarier 1979. 
7odatSekretessbelagd enligt offentlighets- och sekretesslagen 18:8. Färgkort (21 st) på inventarier, med kopior. Se även volym 5-6.

Negativ till färgkorten förvaras i klimatarkivet.
 
81995 – 1999Arkivförteckning t.o.m. 1999-12-31, upprättad på Stadsarkivet 2005. Äldre förteckning över ritningar odat. 
91998Sekretessbelagd enligt offentlighets- och sekretesslagen 18:8. Inventarieförteckning. Med inventering av Schöttska depositionen.