bild
Arkiv

Arméns kompaniofficersskola


Grunddata

ReferenskodSE/KrA/0219:024
Omfång
6 Hyllmeter 
Datering
19261984(Tidsomfång)
ArkivinstitutionKrigsarkivet (depå: Banérgatan, Frihamnen)
Arkivbildare/upphov
Arméns kompaniofficersskola (1972 – 1983)
Kategori: Statlig myndighet

Innehåll

Inledning (äldre form)Före 1926 Underofficersutbildningen vid armén ägde rum truppslagsvis.

1926 Genom 1925 års försvarsbeslut centraliserades utbildningen till Arméns Underofficersskola, som förlades till Göta Livgarde i Stockholm. Vid skolan organiserades därjämte en 3-årig allmänutbildande utbildning för fast anställd personal tillhörande armén och kustartilleriet. Utbildningen bedrivs på tre olika linjer. Linje 1 omfattande kompletterande utbildning för blivande underofficerare. Linje 2 för avläggande av realexamen. Linje 3 för avläggande av "begränsad" studentexamen.

1928 Skolan förflyttades till Uppsala där lokaler övertogs från Upplands artilleriregemente som indrogs.

1944 Försvarets läroverk inrättades och elever från samtliga försvarsgrenar fick möjlighet att avlägga real- eller studentexamen. Vid skolan ägde därjämte utbildning rum för marinens tekniska linje. Arméns underofficersskola omorganiserades till att omfatta dels underofficerskursen, dels ett internat för eleverna vid läroverket.

1950 Intendenturlinjen vid underofficerskursen upphörde.

1952 Utbildningen av vpl stabsbiträden vid armén förlades till AUS.

1955 Utbildningen av vpl tolkar förlades till AUS.

1956 Marinens tekniska linje vid FL flyttades till Karlskrona.

1960 Utbildningen vid underofficerskursen ändrades enligt de riktlinjer som bidragits av 1954 års befälsutredning. Bl a upphörde kvartermästareutbildningen till förmån för utbildning i stridsteknik och truppföring. 1960 AUS underställdes i förvaltningshänseende Kungl Upplands Signalregemente (S 1) utom vad gällde intendenturtjänsten och sjukvårdstjänsten.

1966 Utbildningen av vpl stabsbiträden och tolkar förlades till den nyorganiserade Stabs- och sambandsskola.

1967 Intendenturtjänsten underställdes S 1.

1971 Försvarets läroverk och elevinternat ändrade namn till Försvarets gymnasieskola resp elevhemmet genom Kungl Maj:ts beslut (SFS 1971:753).

1972 Arméns underofficersskola ändrade namn till Arméns kompaniofficersskola i samband med att nytt tjänsteställningssystem införts vid hela försvarsmakten.

1975 Ny organisation för AKS blir fastställd av regeringen.

1976 Ett elevhem organiseras och ersätter Armé, flyg- och marinkompanierna.

1982 Försvarets gymnasieskola upphör 1982-07-01.

Historiken kompletteras med Öv Stig Barkes artikel om AUS - AKS vilken var införd i boken POLACKSBACKEN - en gammal lägerplats.

Information i övrigt:
Kursfilmer från början av 1940 fram till sista kursen 1982-1983 förvaras vid Armé-, Marin- och Flygfilm. AMF arkiverar även film från AKS sista examen 1983.

Porträtt av samtliga chefer samt vissa minnessaker har överlämnats till Krigsskolan Karlberg. Vid KS finns även ett fotoalbum med bilder från sista examen 1983-08-25 samt avslutningsceremonin 1983-09-30.
KS övertar AKS traditioner.

Tillgänglighet

SekretessNej

Kontroll

Skapad1998-04-17 00:00:00
Senast ändrad2008-09-09 14:23:59