bild
Serie

INKOMMANDE HANDLINGAR

Länsstyrelsen i Stockholms län II, Landskontoret

 Serier (7 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
D1Kungliga brevVol 4-14, 17, 23-50 innehåller även kollegiebrev. 
D2Skrivelser från hovrätter och centrala myndigheterEfter år 1800 se D 1. 
D3 ASkrivelser från LänsstyrelserFör åren före 1789 se D3 B.
För åren efter 1810 se D3 C.
 
D3 BSkrivelser från övriga myndigheterFör åren efter 1810 se D3C och D3D. 
D3 CSkrivelser från myndigheter utanför länetInnehåller skrivelser från länsstyrelser, militärbefälhavare, konsistorier etc.
För centrala verk se D1.
 
D3 DSkrivelser från myndigheter inom länet 
D4Avgjorda mål och privatpersoners skrivelser