Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Verifikationer till kollektböckerna

Söderala kyrkoarkiv

Verifikationer för kollekt from 1918 gallras med 10 års gallringsfrist med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1988: 19.

 Volymer (4 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11989 – 1991Gallras 2008. 
21992 – 1993Gallras 2008. 
31994 – 1996Gallras 2008. 
41997 – 1999Gallras 2010.
Verifikationer fr.o.m. 1999-04-18 bevaras p.g.a. kollektbok för motsvarande tidsperiod saknas.