bild
Serie

Vigselböcker (fr o m 1991-07-01)

Julita kyrkoarkiv

Förs med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 2000:5.

Papperslistor för tillfälligt bruk förstörs när de inte längre behövs.

 Volymer (1 st)

ReferenskodTid 
Se: SE/ULA/10497/C X/11991 – 1999