bild
Serie

Röstlängder för prästval

Häradsskrivarens i Sandvikens fögderi arkiv

Förekommer ej.