Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Räkenskaper för fonder

Katarina kyrkoarkiv

Fr.o.m. 1984 sköts räkenskaperna externt och endast boksluten finns i församlingens arkiv. För boksluten se även serierna K III a och K III c.

 Serier (2 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
Se: SE/SSA/1253/G 2 bKassaböcker1920 – 1951Skolfonder. 
Se: SE/SSA/1253/G 2 aHuvudböcker1920 – 1958Skolfonder. 

 Volymer (33 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11903 – 1932Liggare över utdelning från understödsfonder 1903-1932. Kassabok för C. A. Söderlunds fond och övriga fonder 1920-1922. Räkenskapsbok för gåvor till frivilligt kyrkligt arbete 1933. 
21920 – 1922Kyrkorådets välgörenhetskassa och C. A Söderlunds fond. 
31923 – 1925Kyrkorådets välgörenhetskassa och C. A Söderlunds fond. 
41926 – 1927Kyrkorådets välgörenhetskassa och C. A Söderlunds fond. 
51928 – 1929Kyrkorådets välgörenhetskassa och C. A Söderlunds fond. 
61928 – 1988Liggare över utdelning från Systrarna Söderbergs minne. 
71930 – 1931C. A. Söderlunds fond 1930. Kyrkorådets välgörenhetskassa, övriga fonder 1930. Kyrkorådets fondkassa, huvudbok 1931. 
81931 – 1932Kyrkorådets fondkassa, fördelningsbok. 
91931 – 1936Liggare för utdelning från understödsfonder. Avslutad 1936. 
101931 – 1936Liggare över utdelningar från Söderlunds donationsfond. Avslutad 1936. 
111932 – 1939Kyrkorådets fondkassa, huvudbok. 
121933 – 1935Kyrkorådets fondkassa, fördelningsbok. 
131936 – 1939Kyrkorådets fondkassa, fördelningsbok. 
141940 – 1944Kyrkorådets fondkassa, fördelningsbok. 
151940 – 1960Kyrkorådets fondkassa, huvudbok. 
161945 – 1949Kyrkorådets fondkassa, fördelningsbok. 
171946 – 1987Kassaböcker för utbetalda medel från: Katarinagåvan 1946-1998; Franssons fond 1948-1987; Karl Gustaf Johanssons fond 1948-1987; Edla Sofia och Karl Hj. Gustafssons fond 1949-1987; Elin Charlotta och Frans Oscar Svenssons fond 1955-1987; Skyddsföreningen, Smitts fond 1959-1963, 1977-1983; Hultströms fond 1962-1985; Sigrid Charlotta Färnes donation 1982-1986; Fanny Maria Hanssons fond 1964-1972; Söderwalls fond 1974-1977. 
181950 – 1955Kyrkorådets fondkassa, fördelningsbok. 
191952 – 1983Skolrådets fonder, kassabok. 
201956 – 1961Kyrkorådets fondkassa, kassabok. 
211959 – 1966Skolrådets fonder, huvudbok. 
221961 – 1973Kyrkorådets fondkassa, huvudbok. 
231962 – 1966Kyrkorådets fondkassa, kassabok. 
241967 – 1971Kyrkorådets fondkassa, kassabok. 
251967 – 1986Skolrådets fonder, huvudböcker 1967-1983, kassabok för fondmedel 1977-1986. 
261972 – 1978Kyrkorådets fondkassa, kassabok. 
271974 – 1980Kyrkorådets fondkassa, huvudbok. 
281979 – 1980Kyrkorådets fondkassa, kassabok. 
291981 – 1982Kyrkorådets fondkassa, huvudbok. 
301983 – 1984Kyrkorådets fondkassa, huvudbok. 
311984 – 1999Bokslut för: Allmänna fonder 1984, 1988-1994, 1996-1997; Fürsts fond/stiftelse 1984-1996, 1998-1999; Fröken Johanna Lindbergs donation/stiftelse 1984-1996, 1999; Carl August Söderlunds dontionsfond/stiftelse 1984-1996, 1998-1999; Fondkassa II 1988-1994, 1996-1997. Övergripande bokslut för fonderna 1986. Kommentarer till bokslut 1989-1999 (med luckor). Resultat- och balansräkningar för fonderna 1987-1994. Bokslut och kontoutdrag för Stiftelsen rädda Katarina 1990-1997. 
321996 – 1999Bokslut för fonder/stiftelser (med luckor). Alfabetisk sorteringsordning, A-H. 
331996 – 1999Bokslut för fonder/stiftelser (med luckor). Alfabetisk sorteringsordning, J-W.