bild
Serie

Räkenskaper för övriga inrättningar och ändamål

Roma kyrkoarkiv

Serien inbunden om inget annat anges.

 Volymer (7 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ViLA/23067/L I a/11736 – 1766Kyrkans brädräkning. 
Se: SE/ViLA/23067/L I a/21767 – 1797Kyrkans brädräkning. 
11837 – 1877Magasinskassans huvudräkenskaper.
Med lucka för år 1839.
 
21906 – 1940Räkenskapsbok för församlingsbiblioteket. 
31926 – 1956Räkenskapsbok för gravfonder:
Johan Kolmodins gravfond 1926-1956.
Malmlöfska gravfonden 1939-1956.
Enequistska gravfonden 1945.
Agnes Calméns fond 1952-1956.
 
41957 – 1985Arkivbox. Fördelningsblad rörande fondräkenskaper. 
51992 – 1994Arkivbox. Räkenskaper och handlingar rörande stiftelser.