För närvarande är det problem med sökningar och sidvisningar i söktjänsten, felsökning pågår.

Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Övriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar

Fryksände kyrkoarkiv

Serien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad.

 Volymer (27 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11926 – 1937Kommittén för reparation och ombyggnad av Fryksände kyrkas protokoll 1926-1927, kommittérades för viss utredning ang. komministerbostället Önnerud protokoll 1928-1929, kommitténs för beredande av arbete för kyrkans räkning protokoll 1932 samt kommittérades för översyn av instruktion för överläraren i Fryksände skoldistrikt protokoll 1937. Häri även protokoll vid gemensamt sammanträde med församlings- och pastoratskyrkoråden samt folkskolestyrelsen 1935. 
21928Kommittérades för utredning av lämplig användning av den s.k. samskolebyggnaden. 
31928 – 1929Kommittén för reparation av Önneruds prästgård protokoll. 
41929Reparationskommitténs för prästgården i Önneruds protokoll. 
51990 – 1998Pärm. Tillsättningsnämndens protokoll m. Handl. 
Se: SE/VA/13131/J II/11771 – 1836Handlingar rörande sockenmagasinet. Spridda år. 
Se: SE/VA/13131/J II/11815Magasins-direktionens protokoll. 
Se: SE/VA/13131/K I/31818 – 1819Magasinsdirektionens protokoll. 
Se: SE/VA/13131/K I/31819 – 1820Fattigdirektionens protokoll. 
Se: SE/VA/13131/K I/31824Protokoll vid sammanträde med pastoratets fullmäktige. 
Se: SE/VA/13131/K I/41844Protokoll vid sammanträde med valda ledamöter. 
Se: SE/VA/13131/K I/41845Protokoll vid sammanträde med valda ombud. 
Se: SE/VA/13131/O II b/41872 – 1893Kommittérades för inköp och bebyggadnde av komministergårdar i Fryksände och Vitsand protokoll 1889 och handl. 1872-1893. 
Se: SE/VA/13131/K I/51881 – 1883Kommitterades, som fått sig uppdraget att vidtaga förberedande åtgärder för blivande ny kyrkobyggnad, protokoll. 
Se: SE/VA/13131/K I/51881 – 1894Kyrkobyggnads- kommitténs protokoll. 
Se: SE/VA/13131/O I a/11883 – 1899Byggnadskommitténs för ny kyrka handl. 
Se: SE/VA/13131/K II aa/21886Protokoll vid sammanträde med ombud. 
Se: SE/VA/13131/K II aa/21895 – 1900Kyrkobyggnadskommitténs protokoll 1895-1900, gemensamma kyrkoråds- och kyrkobyggnadskommitté protokoll 1895-1898, lucka 1897. 
Se: SE/VA/13131/K II aa/21913Kommittérades för åtskilliga ändringar i kyrkoarkivrummet protokoll. 
Se: SE/VA/13131/K II aa/21913Kommittérades för uppsättande av järnstaket på norra sidan av kyrkogårdens protokoll. 
Se: SE/VA/13131/K IV b/71913 – 1914Arkivkommitténs handl. 
Se: SE/VA/13131/K II aa/21913 – 1915Kommittérades för anordnande av centraluppvärmning i kyrkan protokoll. 
Se: SE/VA/13131/K IV b/71920 – 1923Kyrkogårdskommitténs handl. 
Se: SE/VA/13131/K IV b/71928Prästgårdskommitténs protokoll. 
Se: SE/VA/13131/O I a/41946 – 1949Kapellbyggnadskommitténs protokoll. 
Se: SE/VA/13131/O II a/11953 – 1956Byggnadskommitténs för till- och ombyggnad av församlingshusets protokoll. 
Se: SE/VA/13131/C I/8Odat.Fragment av protokoll, anteckning om ärenden för kyrkobyggnadskommittén samt för kommunalstämma, nämnd- och fattigvård.