bild
Serie

61 Rolf, 2:a klass minbåt

Marinens ritningar

2:dra kl minbåt Nr 61 Rolf (Blink). Byggd på Galärvarvet.
Levererad 1880. 1903 bevakningsbåt Nr 6, 1910 vedettbåt Nr 6.
Utrangerad 1919

 Kartor / ritningar (107 st)

ReferenskodTitelTid 
1-00:00Approx. beräkningar. Konstruktions-, vikt- och momentberäkningar 
1-01:00Konstruktionsritning, fastställd den 1 dec 18791879 
1-02:00Inredningsritning, fastställd den 1 dec 18791879 
1-03:00Förstäv1879 
1-04:00Akterstäv och roder 
1-05:00Propellerhylsa1879 
1-06:01Propeller 
1-06:02Propeller1881 
1-06:03Propeller1881 
1-06:04Propeller1909 
1-07:00Manöverskepp1880 
1-08:00Skott och bäddar1880 
1-09:00Bäddar mm1880 
1-10:00Förstärkning av akterstäven1882 
1-11:00Inredningsritning 
1-12:00Inredningsritning, förskeppet1889 
1-13:00Förslag till förändring av torpedbåt 61 till bevakningsbåt1902 
2-14:01Sjöångmaskin om 389 hkr 
2-14:02Sjöångmaskin, slidreglering1879 
2-15:01Ångpanna1879 
2-15:02Eldbrygga1881 
2-15:03Ångdon1882 
2-15:04Förändring av askugn1882 
2-16:01Ytkondensor1880 
2-16:02Ytkondensor, tubplåt 
2-17:01Fläkt1879 
2-17:02Fläktmaskin1880 
2-17:03Fläktmaskin, slid 
2-17:04Fläktmaskin, cylindrar och slid1880 
2-17:05Fläktmaskin, vevstakar, pistonstänger, slidstång och gejder 
2-17:06Fläktmaskin, vevaxel 
2-17:07Fläktmaskin, fläkthjul1880 
2-17:08Fläktmaskin, lagerstol 
2-18:01Insättningsritning för ångpanna och maskineri1880 
2-18:02Insättningsritning för ångpanna och maskineri 
2-19:00Rörförteckning 
2-20:00Ändring av pannans placering1882 
2-21:00Insättning av luftpump och cirkulationspump1885 
2-22:00Insättning av nya matarpumpar1883 
01:00Konstruktionsritning1879 
02:00Inredningsritning1879 
03:00Sektionsritning1879 
04:00Akterskeppet1879 
05:00Förstäv1879 
06.00Propellerhylsa1879 
07:00Lufttät lucka mellan maskin och pannrummen 
08:00Fönsterventil å pannskottet1880 
09:00Kallvattencistern jämte hävstångsmekanism för matarregleringskranen 
10:00Ny akterstäv och förändring av rodret1885 
11:01Sjöångmaskin1879 
11:02Sjöångmaskin, slidreglering1879 
11:03Sjöångmaskin, cylindrar1879 
11:04Sjöångmaskin, lilla cylinderns slid, balansplåt och lock1880 
11:05Sjöångmaskin, pistonkannor1879 
11:06Sjöångmaskin, vevstakar1879 
11:07Sjöångmaskin, slidstänger1879 
11:08Sjöångmaskin, gejder1879 
11:09Sjöångmaskin, smidesdetaljer 
11:10Sjöångmaskin, smidesdetaljer1879 
11:11Sjöångmaskin, pistonstänger1879 
11:12Sjöångmaskin, excenterstroppar och -stänger1879 
11:13Sjöångmaskin, slidlås och tärningar1879 
11:14Sjöångmaskin, omkastningsskruv och mutter1879 
11:15Sjöångmaskin, omkastningsratt1879 
11:16Sjöångmaskin, motvikter till vevarna1879 
11:17Sjöångmaskin, rundvridningshjul1879 
11:18Sjöångmaskin, vevaxel1879 
11:19Sjöångmaskin, lagerram1879 
12:01Ångpanna1879 
12:02Ångpanna, eldbrygga1880 
12:03Ångpanna, skruvstag 
12:04Ångpanna, manhålslucka1880 
12:05Ångpanna, askugnsluckor1880 
12:06Ångpanna, eldstadlucka1880 
12:07Ångpanna, bärjärn1880 
12:08Ångpanna, ångdom1882 
12:09Ångpanna, säkerhetsventiler och pådragningsventilhus1880 
13:01Insättningsritning för ångpanna och maskineri1880 
13:02Insättningsritning för ångpanna och maskiner1880 
13:03Insättningsritning för maskineri1880 
13:04Insättningsritning för maskineri1880 
14:01Ytkondensor1880 
14:02Ytkondensor, tubplåt1880 
15:01Fläktmekanism1880 
15:02Fläkt1879 
16:01Nya matarpumpar1883 
16:02Nya matarpumpar, snäcka1883 
16:03Nya matarpumpar, axel1883 
17:00Luftpump, längd- och tvärsektion1880 
18:00Cirkulationspump, längd- och tvärsektion1880 
19:00Luftblåsa å avloppsröret från luftpumpen1880 
20:00Kallvattenventil för cirkulationsvatten1880 
21:01Luftcirkulations- och matarpumparna, plan1880 
21:02Luftcirkulations- och matarpumparna, balanser mm1880 
21:03Luftcirkulations- och matarpumparna, vevskivor mm1880 
21:04Luftcirkulations- och matarpumparna, vevstakar1880 
21:05Luftcirkulations- och matarpumparna, vevstakar1880 
21:06Luftcirkulations- och matarpumparna, tvärstycken1880 
21:07Luftcirkulations- och matarpumparna, ångcylinder och slid1880 
21:08Luftcirkulations- och matarpumparna, lagerbock1880 
21:09Luftcirkulations- och matarpumparna, excenterstropp och slidmekanism1880 
21:10Luftcirkulations- och matarpumparna, matarventilskåp1880 
22:00Luftcirkulations- och matarpumparna, stödlager för mellanaxeln1881 
23:00Luftcirkulations- och matarpumparna, kamlager1880 
24:01Luftcirkulations- och matarpumparna, propeller1879 
24:02Luftcirkulations- och matarpumparna, propeller enl uppmätning1880 
25:00Luftcirkulations- och matarpumparna, mall till propelleraxelkon