Med anledning av coronapandemin begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Diarier

Svea Hovrätt

 Serier (8 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
C I Remiss- eller ämbetsdiarierInnehåller även vissa mål, anhängiggjorda vid övriga hovrätter, särskilt sådana, där Kungl. Maj:t och kronan varit part. 
C IIDiarier över åklagarens insända skrivelser 
C IIIDiarier över allmänna åklagares fullföljd av mål 
C IVDiarier över stämpelanmärkningarSerien inbunden i diarienummerordning. Diarium för åren 1958-1962 har ej påträffats. 
C VDiarier över bevakade testamenten 
C VIDiarier över avlämnade renoverade protokollSerien inbunden. Avser hovrättens egna protokoll. 
C VIIDiarier över underrätters renovationerSerierna inbundna. Register. 
C VIIIVice advokatfiskalens diarierSerien inbunden.