bild
Serie

Bilagor till kyrkobokföringen 1968-1991-06-30. Gallringsbara.

Forsheda kyrkoarkiv

Serien gallras med stöd av RA-MS 2000:5.