bild
Serie

Akter i brottmål

Jönköpings rådhusrätts och magistrats arkiv

Serien i kartonger.

 Volymer (444 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
119481-40. 
2194841-80. 
3194881-117. 
41948118-142. 
51948143-163. 
61948164-200. 
71948201-236. 
81948237-281. 
91948282-330. 
101948331-359. 
111948360-384. 
121948 – 1949385-404, 1-12. Även saköreslängder för år 1948 ingår. 
13194913-41. 
14194941. 
15194941. 
16194941. 
17194942-70. 
18194971-111. 
191949112-134. 
201949135-166. 
211949166-179. 
221949180-212. 
231949213-255. 
241949256-299. 
251949300-340. 
261949341-365. 
271949366-440. 
281949441-490. 
291949491-539. 
301949540-572. 
311949573-615. 
321949616-646. Även rättsstatistik rörande slutligt avgjorda brottmål för år 1949, samt saköreslängder januari-december 1949 ingår. 
3319501-39. 
34195040-79. 
35195080-135. 
361950136-167. 
371950168-215. 
381950216-265. 
391950266-301. 
401950302-340. 
411950341-389. 
421950390-435. 
431950436-475. 
441950476-499. 
451950500-540. 
461950541-588. 
471950 – 1951589-598, 1-16. Även rätttsstatistik rörande slutligt avgjorda brottmål för år 1950, samt saköreslängder januari-december 1950 ingår. 
48195117-46. 
49195147-74. 
50195175-114. 
511951115-161. 
521951162-187. 
531951188-231. 
541951232-268. 
551951269-310. 
561951311-371. 
571951372-418. 
581951 – 1952419-440, MB 1-6. Även rättsstatistik rörande slutligt avgjorda brottmål för år 1951, samt saköreslängder januari-december mån 1951 ingår. 
591952MB 7-17, 1-27. 
60195228-50. 
61195251-90. 
62195291-118. 
631952119-170. 
641952171-217. 
651952218-263. 
661952264-300. 
671952301-332. 
681952333-370. 
691952371-420. 
701952421-475. 
711952476-510. 
721952511-570. 
731952571-605. 
741952606-664. 
751952665-713. Även rättsstatistik rörande slutligt avgjorda brottmål för år 1952, samt saköreslängder januari-december mån 1952 ingår. 
761953MB 1-28. 
771953MB 29-34, 1-25. 
78195326-62. 
79195363-90. 
80195391-125. 
811953126-165. 
821953166-199. 
831953200-232. 
841953233-280. 
851953281-320. 
861953321-365. 
871953366-414. 
881953415-456. 
891953457-487. 
901953488-528. 
911953529-557. 
921953558-588. Även rättsstatistik rörande slutligt avgjorda brottmål år 1953, samt saköreslängder januari-december ingår. 
931954MB 1-8, 1-25. 
94195426-59. 
95195460-100. 
961954101-165. 
971954166-205. 
981954206-242. 
991954243-300. 
1001954301-360. 
1011954361-392. 
1021954393-421. 
1031954422-456. 
1041954457-490. 
1051954491-521. 
1061954522-545. 
1071954 – 1955546-555, MB 1-11. Även rättsstatistik rörande slutligt avgjorda brottmål år 1954, samt saköreslängder januari-december mån 1954 ingår. 
1081955MB 12-21, 1-31. 
109195532-71. 
110195572-101. 
1111955102-142. 
1121955143-187. 
1131955188-225. 
1141955226-276. 
1151955277-317. 
1161955318-365. 
1171955366-397. 
1181955398-445. 
1191955446-480. 
1201955481-509. 
1211955510-515. 
1221955516-547. Även rättsstatistik rörande slutligt avgjorda brottmål för år 1955, samt saköreslängder januari-december mån 1955. 
1231956MB 1-15, 1-14. 
124195615-56. 
125195657-88. 
126195689-125. 
1271956126-154. 
1281956155-187. 
1291956188-223. 
1301956224-246. 
1311956247-269. 
1321956270-312. 
1331956313-330. 
1341956331-345. 
1351956345-350. 
1361956351-387. 
1371956388-424. 
1381956425-456. 
1391956457-482. Även rättsstatistik rörande slutligt avgjorda brottmål för år 1956, samt saköreslängder januari-december mån 1956 ingår. 
1401957MB 1-21. Även minneslista över brottmål och förteckning över brottmål år 1957 ingår. 
14119571-35. 
142195736-80 
143195781-112. 
1441957113-145. 
1451957146-190. 
1461957191-244. 
1471957245-284. 
1481957285-350. 
1491957351-399. 
1501957400-454. 
1511957455-483. Även rättsstatistik rörande slutligt avgjorda brottmål för år 1957, samt saköreslängder januari-december mån 1957. 
1521958MB 1-17, 1-20. Även minneslista över brottmål och förteckning över brottmål är 1958 ingår. 
153195821-59. 
154195860-90. 
155195891-125. 
1561958126-165. 
1571958166-202. 
1581958203-250. 
1591958251-309. 
1601958310-360. 
1611958361-415. 
1621958416-459. 
1631958460-505. 
1641958506-569. 
1651958570-616. 
1661958 – 1959617-622, MB 1-17. Även rättsstatistik rörande slutligt avgjorda brottmål för år 1958, samt saköreslängder januari-december mån 1958. Minneslista över brottmål och förteckning över brottmål 1959 ingår. 
16719591-15. 
168195915. 
169195915-53. 
170195954-100. 
1711959101-147. 
1721959148-180. 
1731959181-220. 
1741959221-260. 
1751959261-310. 
1761959311-360. 
1771959361-410. 
1781959411-470. 
1791959471-510. 
1801959511-550. 
1811959551-600. 
1821959601-640. 
1831959641-684. 
1841959685-690, MB 1-20. Även rättsstatistik rörande slutligt avgjorda brottmål för år 1959, samt saköreslängder januari-december mån 1959. Minneslista över brottmål och förteckning över brottmål är 1960 ingår. 
18519601-50. 
186196051-111. 
1871960112-158. 
1881960159-200. 
1891960201-249. 
1901960250-290. 
1911960291-330. 
1921960331-374. 
1931960375-436. 
1941960437-480. 
1951960481-510. 
1961960511-540. 
1971960541-571. 
1981960572-575. 
1991960576-624. 
2001960625-665. Även rättsstatistik rörande slutligt avgjorda brottmål 1960, samt saköreslängder januari-december mån 1960 ingår. 
2011961MB 1-17, 1-15. Även minneslista över brottmål och förteckning över brottmål 1960. 
202196116-64. 
203196165-92. 
204196193-155. 
2051961156-210. 
2061961211-250. 
2071961251-300. 
2081961301-325. 
2091961326-374. 
2101961375-427. 
2111961428-464. 
2121961465-510. 
2131961511-560. 
2141961561-610. 
2151961611-650. 
2161961651-699. 
2171961 – 1962700-706, MB 1-28. Även rättsstatistik rörande slutligt avgjorda brottmål 1961, samt saköreslängder januari-december mån 1961 ingår. 
21819621-40. 
219196241-80. 
220196281-100. 
2211962101-150. 
2221962151-189. 
2231962190-230. 
2241962231-271. 
2251962272-300. 
2261962301-330. 
2271962331-379. 
2281962380-415. 
2291962416-450. 
2301962451-499. 
2311962500-550. 
2321962551-580. 
2331962581-620. 
2341962621-664. 
2351962665-700. 
2361962701-728. 
2371963MB 1-18, 1-14. Även minneslista över brottmål 1963 ingår. 
238196315-37. 
239196338-78. 
240196379-124. 
2411963125-160. 
2421963161-190. 
2431963191-221. 
2441963222-259. 
2451963260-286. 
2461963287-316. 
2471963317-346. 
2481963347-390. 
2491963391-444. 
2501963445-494. 
2511963495-530. 
2521963531-560. 
2531963561-595. 
2541963596-640. 
2551963641-675. Även rättsstatistik rörande slutligt avgjorda brottmål 1963, samt saköreslängder januari-december mån 1963 ingår. 
2561964MB 1-30. Även minneslista över brottmål 1964 ingår. 
25719641-25. 
258196426-76. 
259196477-130. 
2601964131-170. 
2611964171-210. 
2621964211-250. 
2631964251-290. 
2641964291-320. 
2651964321-370. 
2661964371-390. 
2671964391-449. 
2681964450-490. 
2691964491-533. 
2701964534-571. 
2711964572-601. 
2721964602-630. 
2731964631-677. 
2741964678-705. 
2751964706-745. 
2761964746-790. 
2771964791-820. 
2781964821-849. 
2791964850-888. 
2801964 – 1965889-891, MB 1-36. Även rättsstatistik rörande slutligt avgjorda brottmål 1964, samt saköreslängder januari-december mån 1964. Minneslista över brottmål 1965 ingår. 
28119651-70. 
282196571-103. 
2831965104-129. 
2841965130-167. 
2851965168-196. 
2861965197-244. 
2871965245-273. 
2881965274-317. 
2891965318-350. 
2901965351-396. 
2911965397-416. 
2921965417-445. 
2931965446-475. 
2941965476. 
2951965476. 
2961965476. 
2971965476-485. 
2981965486-505. 
2991965506-539. 
3001965540-565. 
3011965566-584. 
3021965585-600. 
3031965601-625. 
3041965626-647. Även rättsstatistik rörande slutligt avgjorda brottmål, samt saköreslängder januari-december mån 1965 ingår. 
3051966MB 1-14. Även minneslista över brottmål 1966 ingår. 
3061966MB 15-24, 1-39. 
307196640-95. 
308196696-115. 
3091966116-144. 
3101966145-190. 
3111966191-228. 
3121966229-250. 
3131966251-300. 
3141966301-310. 
3151966310-343. 
3161966344-380. 
3171966381-405. 
3181966406-441. 
3191966442-470. 
3201966471-519. 
3211966520-550. 
3221966551-575. 
3231966576-603. 
3241966604-642. 
3251966643-659. 
3261966660-689. 
3271966690-710. 
3281966711-746. 
3291966747-780. 
3301966781-820. 
3311966821-837. Även rättsstatistik rörande slutligt avgjorda brottmål 1966, samt saköreslängder januari-december mån 1966 ingår. 
3321967MB 1-19. Även minneslista över brottmål 1967 ingår. 
33319671-30. 
334196731-70. 
335196771-104. 
3361967105-134. 
3371967135-153. 
3381967154-175. 
3391967176-195. 
3401967196-236. 
3411967237-272. 
3421967273-295. 
3431967296-330. 
3441967331-346. 
3451967347-375. 
3461967376-384. 
3471967385-412. 
3481967413-446. 
3491967447-467. 
3501967468-499. 
3511967500-525. 
3521967526-560. 
3531967561-588. 
3541967589-609. 
3551967610-633. 
3561967634-654. 
3571967655-676. 
3581967677-683. 
3591967684-706. 
3601967707-729. 
3611967 – 1968730-739. Även minneslista över brottmål 1968 ingår. 
3621968MB 1-26, 1-18. 
363196819-47. 
364196848-76. 
365196877-102. 
3661968103-125. 
3671968126-159. 
3681968160-209. 
3691968210-236. 
3701968237-264. 
3711968265-294. 
3721968295-328. 
3731968329-365. 
3741968366-387. 
3751968388-418. 
3761968419-444. 
3771968445-460. 
3781968461-488. 
3791968489-519. 
3801968520-546. 
3811968547-568. 
3821968569-579. 
3831968580-614. 
3841968615-634. 
3851968635-670. 
3861968671-695. 
3871968696-732. 
3881968733-750. Även rättsstatistik rörande slutligt avgjorda brottmål 1968, samt saköreslängder januari-december mån 1968 ingår. 
3891969MB 1-28. Även minneslista över brottmål 1969 ingår. 
39019691-22. 
391196923-50. 
392196951-74. 
393196975-100. 
3941969101-120. 
3951969121-140. 
3961969141-151. 
3971969152-167. 
3981969168-186. 
3991969186-207. 
4001969208-237. 
4011969238-260. 
4021969261-286. 
4031969287-320. 
4041969321-345. 
4051969346-374. 
4061969375-404. 
4071969405-431. 
4081969432-452. 
4091969453-480. 
4101969481-514. 
4111969515-545. 
4121969546-571. 
4131969572-601. 
4141969602-632. 
4151969633-659. 
4161969 – 1970660-666. Även rättsstatistik rörande slutligt avgjorda brottmål 1969, samt saköreslängder januari-december mån 1969. Minneslista över brottmål 1970 ingår. 
4171970MB 1-27, 1-4. 
41819705-28. 
419197029-58. 
420197059-81. 
421197082-100. 
4221970101-125. 
4231970126-148. 
4241970149-169. 
4251970170-180. 
4261970181-199. 
4271970200-214. 
4281970215-234. 
4291970235-260. 
4301970261-273. 
4311970274-278. 
4321970279-300. 
4331970301-317. 
4341970318-340. 
4351970341-370. 
4361970371-388. 
4371970389-415. 
4381970416-434. 
4391970435-449. 
4401970450-480. 
4411970481-499. 
4421970500-526. 
4431970527-563. 
4441970564-573. Även rättsstatistik rörande slutligt avgjorda brottmål 1970, samt saköreslängder januari-december mån 1970 ingår.