Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Kartor och ritningar

Ullångers kyrkoarkiv

I kart- och ritningsarkiv

 Volymer (4 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11763 – 1868Karta över Ullångers prästbords ägor, 1763.
Karta över Saloms bys hemägor och nyhängn, 1783-1785.
Karta över Djupdalens ägotrakt, Ullångers prästbord, samt Äskja, Knäppa, Ödes och Stenslands byar i Ullånger socken, 1868.
 
21889 – 1974Karta över föreslagen utvidgning av begravningsplatsen i Ullånger socken, 1889.
Ritning till gravkor å Ullånger kyrkogård, 1892.
Kartor över Ullånger sockens kyrkogård, gravplats och kyrkoplats, 1904.
Ritning och arbetsbeskrivning till kyrkstall i Ullånger, 1909.
Karta över äldre och nu föreslagen utvidgning av Ullånger sockens kyrkoplats, 1916.
Karta över prästgårdstomt från Ullånger prästbord, 1917.
Kyrkogårdsutvidgning och gravplatsindelning å Ullånger sockens kyrkoplats, 1920.
Halv sjökarta över Sundsvall - Härnösand och Ångermanälven till Nyland, 1921.
Karta över Ullånger socken, 1921.
Karta över ett område å Prästbordet 1:1 i Ullånger socken, 1947.
Förslag till restaurering av Ullånger kyrka, sektioner mot koret och läktaren och längdsektion norra korsarmen, 1973.
Altaruppsats i norra skeppet vid Ullånger kyrka, 1974.
Förslag till restaurering av Ullånger kyrka, sakristian detaljer, snickeridetaljer och norra sidoskeppet, 1974.
 
31906 – 1934Ritningar till förändring av Ullångers kyrka, 1906.
Ritningar till Ullångers kyrka, planer, sektioner, fasader och snickeriritning, 1907.
Ritning till orgelfasad vid Ullångers kyrka, 1907.
Ritningar till altare och bänkar vid Ullångers kyrka, 1907.
Förslag till restaurering av Ullångers kyrka, belysningsplan, korfasad och sektion C-C, 1934.
 
41934 – 1973Förslag till restaurering av Ullånger kyrka, längdsektion, fasad mot söder, huvudplan och plan av läktare, förslag till belysning, 1934.
Panel i vapenhuset och altaret vid Ullånger kyrka, 1935.
Ullånger kyrka, kraft, tele, elvärme och belysning, 1973.
Förslag till restaurering av Ullånger kyrka. arbetsbeskrivning, uppmätning, planer, fasader och sektioner, 1973.