bild
Serie

Sockenstämmas protokoll och handlingar

Örgryte kyrkoarkiv

 Volymer (11 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/GLA/13678/K I/21729 – 1837Ingår i K I: 2. Omfattar landshövdingsämbetets resolution ang. vägunderhåll 1729, kvitto å underhållsmedel till Kallebäcks bro 1818, koncept till församlingens skrivelse till domkapitlet ang. invånarnas å Älvsborgs kungsladugårds ägor skyldighet att tillhöra församlingen u.å., utdrag ur tiondelängden på vinsäden, anslagen till Örgryte kyrka 1804, prosten Hörbecks berättelse om fattigvårdens tillstånd i Örgryte pastorat 1832, uppgift å fattigvårdens inkomster genom pastorsämbetet 1837 samt landshövdingeämbetets utslag i fattigvårdsmål 1834. 
11731 – 1757Protokoll. Luckor 1744, 1756. 
21789 – 1822Protokoll. Luckor 1790-1798, 1800, 1803-1805, 1808, 1810-1811. Häri även sockenstämmans handlingar 1729-1837, kyrkorådsprotokoll 1820-1828, kyrkorådets handlingar 1818, 1821, Örgryte bibelsällskaps protokoll 1826-1832 och Örgryte sundhetsnämnds protokoll 1834. 
- [H0002]1823 – 1845Finnes 1823 12/12 - 1845 10/6. Ingår i Örgryte kommunala arkiv. Sockennämndens protokoll. 
31824 – 1859Häri även avskrifter av sockenstämmoprotokoll 1789, 1812-1822, gällst. protokoll 1829, 1851, 1852, 1858, kyrkorådsprotokoll 1824-1828, avskrift av K. M:ts brev 1813 ang. komministratur, stadgar för Örgryte bibelsällskap 1825, förslag till fattigvårdsreglemente 1848, instruktion för kyrkvaktaren 1825, utdrag ur 1811 års jordebok samt 1821 års extrakt på förmedlade och oförmedlade hemman i Örgryte. 
41826 – 1855Luckor 1827-1829, 1831-1832, 1845-1854. 
- [H0004]1844 – 1862Finnes 1844 3/10 - 1862 17/12. Ingår i Örgryte kommunala arkiv. Sockennämndens kopiebok. 
- [H0006]1844 – 1867Ingår i Örgryte kommunala arkiv. Sockennämndens räkenskaper. 
- [H0005]1844 – 1869Finnes 1844 3/10 - 1869 12/3. Ingår i Örgryte kommunala arkiv. Sockennämndens Diarium. 
- [H0003]1845 – 1864Finnes 1845 26/6 - 1864 8/6.
Ingår i Örgryte kommunala arkiv. Sockennämndens protokoll.
 
51856 – 1862Revisionsberättelse med anmärkningar mot kyrkoräkenskapernas förande 1856, röstlängder vid sockenstämmor 1861-1862.