Störningar i våra söktjänster kan förekomma, felsökning pågår.
Måndag den 18 oktober kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Serie

Handlingar ang kyrkliga fastigheter o kyrklig jord

Ljusdals kyrkoarkiv

 Volymer (10 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]1629 – 1636Prästgårdsinventarium
Se L I b: 1
 
- [H0002]1629 – 16651629, 1665
Prästgårdsinventarium
Se L I a: 1, L I b: 1
 
11629 – 1869Handlingar angående prästgårdar mm
Anm:
Här i även en byggnads- ritning.
 
- [H0003]1670Handlingar angående prästbordet
Se L I b: 1
 
21697 – 1859Inb.
1697-1859 spr år
Handlingar angående komministerbostället
Lev 156/1973
Anm:
Bl a syneinstrument och ekonomiska
besiktningar
 
31725 – 1913Kapsel.
Handlingar angående prästgården mm
 
41831 – 1917Kapsel.
1831-1917 spr år
Handlingar ang. kyrkoherde- o
komministerboställena
Lev 156/1973
Anm:
Bl a Av- och tillträdessyner, ekonomiska besiktningar, handlingar ang.
komminister- boställets skog samt arrende- kontrakt
Inneh även:
Brandförsäkrningshandlingar o brandsyneinstrument rör kyrkan 1806-1870 spr
år
Handling ang kyrkogårdens under-
håll 1897.
Ansökningshandlingar till klockartjänst 1897
Handling ang diakon 1913
Kostnadsförslag till skolhus-
byggnad i Morvallen uå
Kostnadsförslag till ombyggnad av skolhuset i Heden uå
Kopia av kartan över hemskogarna
till kommunisterbostället
Hemskifterna o mellanskog- skiftet till kommunisterbostället
 
- [H0004]1849Kostnadsförslag till prästgårds- byggnad inom Ramsjö
kapell- församling
Se J: 2
 
- [H0005]1897Ansökningshandlingar till
klockartjänst
Se O II: 4
 
- [H0006]1913Handling ang diakon
Se O II: 4