Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar från torsdagen den 19 mars fram till minst den 15 april. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Handlingar ang kyrkliga fastigheter o kyrklig jord

Ljusdals kyrkoarkiv

 Volymer (10 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]1629 – 1636Prästgårdsinventarium
Se L I b: 1
 
- [H0002]1629 – 16651629, 1665
Prästgårdsinventarium
Se L I a: 1, L I b: 1
 
11629 – 1869Handlingar angående prästgårdar mm
Anm:
Här i även en byggnads- ritning.
 
- [H0003]1670Handlingar angående prästbordet
Se L I b: 1
 
21697 – 1859Inb.
1697-1859 spr år
Handlingar angående komministerbostället
Lev 156/1973
Anm:
Bl a syneinstrument och ekonomiska
besiktningar
 
31725 – 1913Kapsel.
Handlingar angående prästgården mm
 
41831 – 1917Kapsel.
1831-1917 spr år
Handlingar ang. kyrkoherde- o
komministerboställena
Lev 156/1973
Anm:
Bl a Av- och tillträdessyner, ekonomiska besiktningar, handlingar ang.
komminister- boställets skog samt arrende- kontrakt
Inneh även:
Brandförsäkrningshandlingar o brandsyneinstrument rör kyrkan 1806-1870 spr
år
Handling ang kyrkogårdens under-
håll 1897.
Ansökningshandlingar till klockartjänst 1897
Handling ang diakon 1913
Kostnadsförslag till skolhus-
byggnad i Morvallen uå
Kostnadsförslag till ombyggnad av skolhuset i Heden uå
Kopia av kartan över hemskogarna
till kommunisterbostället
Hemskifterna o mellanskog- skiftet till kommunisterbostället
 
- [H0004]1849Kostnadsförslag till prästgårds- byggnad inom Ramsjö
kapell- församling
Se J: 2
 
- [H0005]1897Ansökningshandlingar till
klockartjänst
Se O II: 4
 
- [H0006]1913Handling ang diakon
Se O II: 4