bild
Serie

Handlingar ang Vidsels Småkyrkostiftelse

Älvsby kyrkoarkiv

Serien i arkivkartong om inte annat anges

 Volymer (12 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11961 – 1969Handlingar ang finansiering,
inkomster och utgifter samt
teckningslistor för gåvor
Häri även en del verifikationer
 
21962 – 1983Protokoll från styrelsemöten
med stiftelsen Häri även en
del andra mötesprotokoll samt några verifikationer
 
31962 – 1983Kassaböcker, dagbok och huvud-
böcker för stiftelsen Häri
även en inventarieförteckning
 
41963 – 1984Handlingar ang bidragsansökan,
lån, skuldebrev och gåvobrev Häri även protokollsutdrag, stadgar, lagfartsbevis och ritningsförslag till inredning
 
51966 – 1968Inb Handlingar, ritningar och tidsplan ang projekt Småkyrka
i Vidsel Häri även byggnads-
och målningsbeskrivning samt
betalningsplan
 
61966 – 1968Entreprenadkontrakt och ritningar 
71966 – 1969Handlingar och ritningar ang projekt Småkyrka i Vidsel
Häri även handlingar ang elanläggningar och färgförslag
 
81966 – 1971Handlingar och ritningar ang grundförhållanden, bygglov, VVS-installationer och
besiktningsprotokoll
 
91970 – 1972Verifikationer 
101973 – 1974Verifikationer 
111975 – 1977Verifikationer 
121978 – 1983Verifikationer


Stiftelsen upplöstes 1983
Serien avslutad