Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

PROTOKOLL OCH KONCEPT

Älvsborgs läns landskontors arkiv

 Serier (7 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
A IProtokoll1877 – 1957SERIEN INBUNDEN 
A II aBrevkoncept1877 – 1957SERIEN INBUNDEN. För åren 1816-1876 se Älvborgs läns landskontors nummerlista, ref.kod se/gla/19190, volymerna 1-61. Register i banden. Omfattar även Protokoll, undantag 1917; Utslags- och resolutionskoncept, undantag 1882-1909 och 1917; Anordningskoncept och kontrollböcker med ränteriet före 1882 samt brevkoncept rörande domänförvaltningen efter 1884. Efter 1929 finns särskilda konceptböcker hörande till Assersorsdiarierna, serie A II c, och efter 1934 särskilda konceptböcker hörande till taxeringsdiarierna, serie A II d. Efter 1937 ingår resolutionskoncepten angående familjeunderstöd åt värnpliktiga i serie A II d. Band 1 innhåller 1918-1930 endast brevkoncept, 1931-1934 även resolutioner tillhörande brevdiarierna. För 1816 - 1876 se volymerna 1 - 61 i ref.kod se/gla/19190. 
A II bBrevkoncept rörande domänförvaltningen1878 – 1884SERIEN i BUNT. Se serie A II a efter 1884. 
A II cBrevkoncept till assessorsdiariet1930 – 1943SERIEN INBUNDEN. Före 1930 och fr.om. 1944 i serie A II a 
A II dBrevkoncept till taxeringsdiariet1935 – 1957SERIEN INBUNDEN. Före 1935 i serie A II a. 
A II eUtslags- och resolutionskoncept1877 – 1957SERIEN INBUNDEN. Register i banden. Omfattar även anordningskoncept före 1909. 
A II hBrevkoncept till uppbördsdiariet1947 – 1957