bild
Volym

[Handlingar angående kyrka]

Västerfärnebo kyrkoarkiv

Grunddata

ReferenskodSE/ULA/11712/O I a/2
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/Wq4GuTX9rH6cxG02H087k3
Datering
15891818(Tidsomfång)
VillkorNej
ArkivinstitutionRiksarkivet i Uppsala

Innehåll

Allmän anmärkning"Kungl Bref, Domar och Syneinstrumenter, Bänkdelning, Wal-Acter, Inventeringar, Wisitationsprotokoller och flera Handlingar rörande Wester Fernebo Kyrka, Församling och Prästegårdar. Registrerade och inbundna 1837".
Innehåller även utdrag ur sockenstämmoprotokoll 1818-01-11 och 1831-08-28, handlingar angående prästval 1782, 1792, 1805, 1814 och 1829 (1782 och 1805 avse även Karbenning), inventeringsprotokoll och kyrkoinventarier 1783-1820, häradsrättens förbud att "löpa julbock" 1753-03-19, förteckning över öretal i Västerfärnebo socken 1771, handlingar angående organistval 1818, handlingar angående skolmästareval 1818, 1827 och 1829, Kungl Maj:ts resolution angående gränsreglering mellan Västerfärnebo och Karbennings socknar 1820-03-01 och Kungl Maj:ts resolution angående Karbennings skiljande från Västerfärnebo 1821-03-22.

Tillgänglighet

SekretessNej

Hänvisningar

Relaterade arkivenheter
Se-hänvisning från: Handlingar angående prästval (SE/ULA/10509/M)
Se-hänvisning från: Sockenstämmans och sockennämndens protokoll och handlingar (SE/ULA/11712/K I)
Se-hänvisning från: Handlingar angående prästval (SE/ULA/11712/M)
Se-hänvisning från: Övriga handlingar (SE/ULA/11712/P IV)
Se-hänvisning från: Inventarie- och arkivförteckningar samt handlingar angående arkivet (SE/ULA/11712/N III)
Se-hänvisning från: Historiska anteckningar (SE/ULA/11712/P II)
Se-hänvisning från: Historiska anteckningar (SE/ULA/10509/P II)
Se-hänvisning från: Övriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningen (SE/ULA/11712/O IV)

Kontroll

Senast ändrad2013-03-27 15:55:41