Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Handlingar angående jubileer, kyrkoherdar och historiska anteckningar

Katarina kyrkoarkiv

 Volymer (11 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11676 – 1925Odaterad avskrift av Herman Schröders levnadsbeskrivning, originalet från 1676-1744. Anteckningar om kyrkan, avskrifter av kungabrev, förteckningar över präster i församlingen 1830-1925. 
21692 – 1885Handlingar rörande enskilda personer och sällskap 1692-1885, odat. Diverse debetsedlar 1712-1867. Ett antal lotter och handlingar rörande ett lotteri som först blev beviljat, men sedan förbjudet, 1757. 
31767 – 1820Kungörelser över efterlysta personer. 
41801Insamlingar till förmån för personer som förlorat egendom vid eldsvådan 1801. 
51827 – 1865Kyrkoherde Winters privata räkningar 1833-1834. Handlingar rörande kyrkoherde Öfverström 1827-1865. Kyrkoherde Axel Landquists självbiografi "Minnen" del 1-4, odaterad (ca 1880-tal). 
61833 – 1841Predikningar av Nils Ignell 1833-1841, odat. Tidningsnotiser och noteringar om eldsvådan i kyrkans torn 1835. 
71835 – 1873Anteckningar om katarina kyrka 1835-1847. Ekonomiska handlingar rörande Katarina församling 1800-tal. Sammanställning av frågor som behandlats på sockenstämmor 1863-1873. 
81881 – 1959Professor John Landquists anteckningar. 
91881 – 1960Statistik (präster, antal konfirmander m.m.) över konfirmationsundervisning i Katarina församling 1930-1960 samt en sammanställning för tiden innan 1881-1929. Minnesbok över utbetalningar, annonsering om ansökningar m.m. 1908-1927. Professor John Bergs självbiografiska anteckningar, med en uppsats om Berg i Svenska läkartidningen 1960 av Arvid Wallgren (John Berg avled 1931 och anteckningarna överlämnades till församlingen 1961-02-03). Kyrkoherde Karl Edqvists anteckningar om "Historisk kristendomsundervisning i barndomsskolan" odat 
101907 – 1995Handlingar rörande delningen av Katarina församling 1907-1917. Kyrkoherdeinstallationer 1946-1984, samt Stig Johnssons avskedspredikan 1991. Uppsats i historia "Inflyttningen till Katarina församling år 1900" av Kenneth Magnusson 1971. Program m.m. rörande invigningar och jubileer: Katarina 300 år 1954; kyrkklockorna i Katarina kyrka 1992; Katarina yttre renovering klar 1988; Allhelgonakyrkan 1988; invigning av korkåpa, kyrkorgel och samlingslokal i Allhelgonakyrkan 1990, återinvigning av Katarina 1995. Handlingar rörande "Konst i Katarina" 1974-1976.
 
111935 – 1946Liggare över bröllop där Katarina kyrkas brudkrona har använts.