Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

LANDSBÖCKER OCH ANDRA RÄKENSKAPER

Älvsborgs läns landskontors arkiv

 Serier (59 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
E I aLandsböcker1877 – 1917SERIEN INBUNDEN. Omfattar även landsboksverifikationer 1882 - 1912. För landsböcker 1832 - 1876 se volymerna 399 och 401a - 444 i ref.kod se/gla/19190. 
E I bLandsboksverifikationer1877 – 1913SERIEN INBUNDEN. Verifikationer för 1688 finns i landsarkivets filmsamling. För landsboksverifikationer 1833 - 1876 se volymerna 445 - 488 i ref.kod se/gla/19190. 
E II (E II a)Fögderiers och städers specialräkningar1915 – 1917SERIEN i BUNTAR 
E III Sammandrag av mantalslängder1877 – 1895SERIEN INBUNDEN om ej annat angives. För 1862 - 1876 se volymerna 571- 584 i ref.kod se/gla/19190. 
E III bUtgiftsböcker. Huvudserie.Förteckningsblad saknas 
E IV aTaxeringslängder1877 – 1957Serien inbunden.

Tidigare seriesignum E IV. Serien EE VI a är, efter leverans, överförd hit. För åren 1833-1876 se Älvborgs läns landskontors nummerlista, ref.kod se/gla/19190, volymerna 598-685. Omfattar fastighets- och inkomsttaxeringar.
Observera ändringen i fögderiindelningen, med åtföljande namnbyten, från 1946. Efter 1957 återfinns längderna i Prövningsnämndens arkiv, serierna F I a och F I b.
 
E IV bTaxeringslängder. Förmögenhetsskatt.1934 – 1957SERIEN INBUNDEN. Tidigare seriesignum EE VI b. 
E VSummariska räkningar1877 – 1890SERIEN i BUNTAR. Omfattar även balansrelationer för 1888. 
E VIBalansrelationer1877 – 1917SERIEN i BUNT 
E VII aKontrollböcker över ränteriets uppbörd1877 – 1908SERIEN INBUNDEN om ej annat angives. Från 1909 i serie E VII d 
E VII bAnordningsböcker1885 – 1908SERIEN INBUNDEN. Från 1909 i serie E VII e. 
E VII cAnteckningsböcker över anordnade, remitterade och levererade medel1883 – 1908SERIEN INBUNDEN 
E VII dInkomstböcker1909 – 1917SERIEN INBUNDEN. Före 1909 i serie E VII a, från 1918 i serie EE II b 
E VII eUtgiftsböcker1909 – 1917SERIEN INBUNDEN. Före 1909 i serie E VII b, från 1918 i serie EE III b. 
E VII fInkomstjournaler1909 – 1917SERIEN INBUNDEN. Från 1918 i serie EE II a. 
E VII gUtgiftsjournaler1909 – 1917SERIEN INBUNDEN. Från 1918 i serie EE III a. 
E VIII a (E VII q)Biböcker till inkomstjournalen och inkomstboken1916 – 1917SERIEN INBUNDEN. Från oktober 1919 i serie EE XXVII a. Seriesignum efter leverans angivet inom parentes. 
E VIII b (E VII r)Biböcker till utgiftsjournalen och utgiftsboken1916 – 1917SERIEN INBUNDEN. Från 1918 i serie EE XXVII b. Seriesignum efter leverans angivet inom parentes. 
E IX (EVII s)Anordningar1879 – 1919SERIEN i BUNTAR. Fortsätter i serie EE XIII. Seriesignum efter leverans angivet inom parentes. 
E X (E VII t)Rekvisitionsförslag1894 – 1917SERIEN i BUNT. Seriesignum efter leverans angivet inom parentes. Volymen etiketterad E VII z. 
EE I a (E I c)Huvudböcker1918 – 1957SERIEN INBUNDEN. Kallad "Huvudbok I" efter 1920. Volymerna 5 - 14 budgetårsvis 1/7 -30/6 1930/31 t.o.m. 1953/54. Seriesignum efter leverans angivet inom parentes. 
EE I b (E I d)Bilagor till huvudböckerna1918 – 1958SERIEN INBUNDEN. Kallad "Huvudbok II". Budgetårsvis från volym 4. Seriesignum efter leverans angivet inom parentes. 
EE II a (E VII h)Inkomstjournaler1918 – 1957SERIEN INBUNDEN. Budgetårsvis från volym 7. Före 1918 i serie E VII f. Seriesignum efter leverans angivet inom parentes. 
EE II b (E VII j)Inkomstböcker1918 – 1957SERIEN INBUNDEN. Budgetårsvis från volym 7. Före 1918 i serie E VII d. Seriesignum efter leverans angivet inom parentes. 
EE II c (E VII k)I Enskilda banken insatta medel1926 – 1952SERIEN INBUNDEN om ej annat anges. Seriesignum efter leverans angivet inom parentes. 
EE III a (E VII l)Utgiftsjournaler1918 – 1957SERIEN INBUNDEN. Före 1918 i serie E VII g. Redovisning budgetårsvis från 1923 1/7. Seriesignum efter leverans angivet inom parentes. 
EE III b (E VII m)Utgiftsböcker. Huvudserie.1918 – 1957SERIEN INBUNDEN. Före 1918 i serie E VII e. Redovisning budgetårsvis från 1923 1/7. Seriesignum efter leverans angivet inom parentes. 
EE III c (E VII n)Utgiftsböcker för tilläggstaten1918 – 1921SERIEN INBUNDEN. Seriesignum efter leverans angivet inom parentes. 
EE IV (E II b)Debiterings- och uppbördsredogörelser1918 – 1958Seriesignum efter leverans angivet inom parentes. 
EE VI a (E IV a)Taxeringslängder. Huvudserie.Serien överförd till serie E IV a. 
EE VI b (E IV b)Taxeringslängder. Förmögenhetsskatt.1934 – 1957Seriesignum efter leverans angivet inom parentes. 
EE VII a (E VII o)Krigskonjunkturskattelängder1915 – 1948SERIEN INBUNDEN om ej annat angives. Omfattar även åren 1915-1917. Seriesignum efter leverans angivet inom parentes. 
EE VII b (E VII p)Debiterings- och uppbördslängder för arrendeavgifter och egnahemslån1917 – 1919SERIEN i BUNT. Omfattar även år 1917. Seriesignum efter leverans angivet inom parentes. 
EE VIII aLiggare över bilskatt1923 – 1931SERIEN INBUNDEN om ej annat angives. Se även serierna EE VIII c och EE VIII d. 
EE VIII bLängder över motorcykelskatt1923 – 1924 
EE VIII cLiggare över bilskatt insatt å postgiro1931 – 1932SERIEN INBUNDEN 
EE VIII dHandlingar rörande bilskatt1923 – 1925SERIEN i BUNTAR 
EE IX (E IX)Saköreslängder1918 – 1957SERIEN i BUNTAR och ARKIVBOXAR från volym 99. Ortnamnen, från volym 99, avser landsfiskalsdistrikt. Observera förändringen i landsfiskalorganisationen efter 1918, särskilt 1941. Se vår "Förteckning över landsfiskaldistrikten" upprättad 1959. Seriesignum efter leverans angivet inom parentes. 
EE X a (E X a)Restlängder över kronoskatt1918 – 1946SERIEN INBUNDEN om ej annat angives. Fögderivis ordnade t.o.m. volym 30, därefter landsfiskalsdistrikten och Trollhättans stad samt volymerna 506-509. Genom ny uppbördförordning, SFS 1945:896, vilken trädde i kraft den 1 januari 1947 upphävdes bl.a. restindrivningsförordningen från 1931, SFS 1931:394. 
EE X b (E X b)Restlängder över värnskatt1939 – 1946SERIEN INBUNDEN. Landsfiskaldistrikten och Trollhättans stad samt Vassända-Nagulms socken 1944 - 1945. Genom ny uppbördförordning, SFS 1945:896, vilken trädde i kraft den 1 januari 1947 upphävdes bl.a. restindrivningsförordningen från 1931, SFS 1931:394. 
EE X cRestlängder över bilskatt1923 – 1957SERIEN INBUNDEN 
EE X eRestlängder över arrendemedel1918 – 1935SERIEN i PÄRM 
EE X hRestlängder över omsättningsskatt1941 – 1948 
EE XILängder och handlingar rörande kaffeskatt1922 – 1932SERIEN i BUNTAR 
EE XII aLängder och handlingar rörande diverse tillfälliga skatter1927 – 1947SERIEN i BUNTAR om ej annat angives 
EE XII dLängd över skatt för inkomstökning1946 – 1947SERIEN INBUNDEN. Enligt övergångsbestämmelser till uppbördsförordningen, SFS 1945:896. 
EE XII eHandlingar rörande skatt för inkomstökning1946 – 1947SERIEN i BUNTAR. Enligt övergångsbestämmelser till uppbördsförordningen, SFS 1945:896. 
EE XII fKonceptböcker. Omsättningsskatt.1941 – 1950SERIEN INBUNDEN 
EE XII gDiarier rörande omsättningsskatt1941 – 1950SERIEN INBUNDEN. För åren 1944 - 1950 se Taxeringsdiarier 
EE XII iHandlingar rörande uppläggandet av omsättningsskattSERIEN i PÄRMAR 
EE XIIIAnordningar och tillhörande handlingarSERIEN i ARKIVBOXAR. Fortsättning från serie E IX 
EE XIVLandskontorets kassaböcker1953SERIEN INBUNDEN. Fortsättning från serie C IX. 
EE XVLiggare över bidrag till väg- och brobyggnadsarbeten1924 – 1943SERIEN i PÄRMAR. 
EE XVIHandlingar rörande nöjesskatt1942 – 1957SERIEN i ARKIVBOXAR. Serien omfattar huvudsakligen uppgifter om nöjestillställningar insända från landsfiskaldistrikten samt ansökningar om befrielse från nöjesskatt. 
EE XVIILängder över skogsvårdsavgifter1944 – 1948SERIEN INBUNDEN. Fr.o.m. 1949 se serie EE VI a. 
EE XX aaKronouppbördsböcker fögderierna1918 – 1946SERIEN INBUNDEN. (Fortsättning från serie G IV ja). Jämför dock serie G IV a. Serien omfattar även städerna i länet, utom Borås, år 1946. Jämför serie E XX ab. Genom ny uppbördförordning, SFS 1945:896, vilken trädde i kraft den 1 januari 1947 upphörde serien. 
EE XX abKronouppbördsböcker för städerna1936 – 1941SERIEN INBUNDEN. För uppbördsböcker före 1936 se kronokassörernas arkiv för respektive stad. (Se vidare G IV jb). Observera att ytterligare 46 volymer omfattande åren 1942 - 1945 finnes, ej redovisade nedan. 
EE XXVII aBiböcker till inkomstböcker och journaler1918 – 1945SERIEN INBUNDEN. Fortsättning från serie E VIII a (E VII q). Upphörd 1945. Fortsätter hos Kungl. Domänstyrelsen. 
EE XXVII bBiböcker till utgiftsböcker och journaler1918 – 1945SERIEN INBUNDEN. Fortsättning från serie E VIII b (E VII r). December 1923 - november 1925 och maj 1934 - december 1935 saknas. Serien upphörd 1945. Fortsätter hos Kungl. Domänstyrelsen.