Måndag den 14 oktober kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår.

bild
Serie

EXAMENSKATALOGER FÖR FORTSÄTTNINGSSKOLAN

HOLMSUNDS KÖPING. FOLKSKOLESTYRELSEN

Avser fr o m läsåret 1940/-41 till övervägande del fortsättningsskolans skolköksjournaler.För betygsdokumentation fr o m läsåret 1936/-37 från fortsättningsskolans slöjdundervisning, se serie D 6 B.Arkivboxar.

 Volymer (4 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0007]1917Examenskatalog för fortsättningsskolan vid Obbola skola ingår i D 5 A:10. 
11918 – 1932Lucka läsåret 1918/-19. 
21933 – 1939 
31940 – 1958Lucka läsåren 1954/-55 - 1956/-57.