Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

EXAMENSKATALOGER FÖR FORTSÄTTNINGSSKOLAN

HOLMSUNDS KÖPING. FOLKSKOLESTYRELSEN

Avser fr o m läsåret 1940/-41 till övervägande del fortsättningsskolans skolköksjournaler.För betygsdokumentation fr o m läsåret 1936/-37 från fortsättningsskolans slöjdundervisning, se serie D 6 B.Arkivboxar.

 Volymer (4 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0007]1917Examenskatalog för fortsättningsskolan vid Obbola skola ingår i D 5 A:10. 
11918 – 1932Lucka läsåret 1918/-19. 
21933 – 1939 
31940 – 1958Lucka läsåren 1954/-55 - 1956/-57.