bild
Serie

Företagsdatabasen, FDB

Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost

Diarienummer SCB/DI 140 Ad26/74, 218-73.
Fortsätter från serierna 47 M3AA, 47 M3AB, 47 M3AC, 47 M3BA, 47 M3BB, 47 M3CA och 47 M3CB