bild
Serie

Sockenstämmans protokoll och handlingar

Eds kyrkoarkiv

Serien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad.

 Volymer (11 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/VA/13090/C/11702 – 1704Protokoll. 
11731 – 1783Protokoll. Häri även visitationsprotokoll 1735-1774 och inventarieförteckningar 1735-1779. 
21783 – 1813Protokoll. Häri även visitationsprotokoll 1782-1810, inventarieförteckning 1782-1810, berättelse om Gustav Adolfs kyrkas grundläggning 1783, stoldelningslängd 1788, kyrkogårdsdelning 1804, protokoll vid bortauktionering av skog å Kungsöarna samt avskrift av kungl. brev 1812 ang. avlöning av sockenpräst. 
31787 – 1846Protokoll och handlingar, spridda år. 
Se: SE/VA/13389/K I/31810Gällstämmoprotokoll. 
41814 – 1832Protokoll. Häri även gällstämmoprotokoll 1812 ang. avlöning m.m. av en sockenpräst i Segerstad och inventarieförteckning 1819. 
Se: SE/VA/13163/K I/51828 – 1840Gällstämmoprotokoll. 
51833 – 1856Protokoll. Häri även gällstämmoprotokoll 1836, sundhetsnämndens protokoll 1850, 1853, skoldirektionens protokoll 1853 och fattigdirektionens protokoll 1856. 
Se: SE/VA/13047/K I/31836Gällstämmoprotokoll. 
61856 – 1862Band i bunt. Sid. 1-333 + 213 A-B. Protokoll. Häri även kyrkostämmans protokoll 1863-1888 3/6, pastoratskyrkostämmoprotokoll 1872 18/3, kyrkorådets protokoll 1857-1887 spr. år., skolrådets protokoll 1856-1888, sockennämndens protokoll 1856 27/8, 16/11, protokoll med orgelkommitterade 1877 27/5, 1879 3/5. 
Se: SE/VA/13047/K I/51864Gällstämmoprotokoll.