För närvarande har vi problem med bildvisningen och beställningar till läsesal, felsökning pågår.
bild
Serie

Sockenstämmans protokoll och handlingar

Eds kyrkoarkiv

Serien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad.

 Volymer (11 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/VA/13090/C/11702 – 1704Protokoll. 
11731 – 1783Protokoll. Häri även visitationsprotokoll 1735-1774 och inventarieförteckningar 1735-1779. 
21783 – 1813Protokoll. Häri även visitationsprotokoll 1782-1810, inventarieförteckning 1782-1810, berättelse om Gustav Adolfs kyrkas grundläggning 1783, stoldelningslängd 1788, kyrkogårdsdelning 1804, protokoll vid bortauktionering av skog å Kungsöarna samt avskrift av kungl. brev 1812 ang. avlöning av sockenpräst. 
31787 – 1846Protokoll och handlingar, spridda år. 
Se: SE/VA/13389/K I/31810Gällstämmoprotokoll. 
41814 – 1832Protokoll. Häri även gällstämmoprotokoll 1812 ang. avlöning m.m. av en sockenpräst i Segerstad och inventarieförteckning 1819. 
Se: SE/VA/13163/K I/51828 – 1840Gällstämmoprotokoll. 
51833 – 1856Protokoll. Häri även gällstämmoprotokoll 1836, sundhetsnämndens protokoll 1850, 1853, skoldirektionens protokoll 1853 och fattigdirektionens protokoll 1856. 
Se: SE/VA/13047/K I/31836Gällstämmoprotokoll. 
61856 – 1862Band i bunt. Sid. 1-333 + 213 A-B. Protokoll. Häri även kyrkostämmans protokoll 1863-1888 3/6, pastoratskyrkostämmoprotokoll 1872 18/3, kyrkorådets protokoll 1857-1887 spr. år., skolrådets protokoll 1856-1888, sockennämndens protokoll 1856 27/8, 16/11, protokoll med orgelkommitterade 1877 27/5, 1879 3/5. 
Se: SE/VA/13047/K I/51864Gällstämmoprotokoll.