bild
Serie

Visitationshandlingar samt inventarie- och arkivförteckningar

Hammarö kyrkoarkiv

Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad.

 Volymer (12 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/VA/13197/K I/11745Inventarieförteckning. 
Se: SE/VA/13197/K I/51808 – 1829Inventarieförteckning. 
Se: SE/VA/13197/K I/61832Inventarieförteckning. 
Se: SE/VA/13197/K I/71840Inventarieförteckning. 
11860 – 1960Arkivförteckningar, inventariebok, ämbetsverättelser, visitations- och inspektionsrotokoll m.m. 
21869 – 1960Ämbetsberättelser till prästmöte 1929, 1941, 1947. Biskopsvisitation 1946, 1950, 1953. 
31928 – 1974Inventariepärm, Hammarö kyrka. 
41958 – 1974Inventariepärm, Skoghalls kyrka. 
51961 – 1975Arkivförteckningar, inventeringslistor, inspektions- och visitationsprotokoll. Handlingar rörande arkivet. 
61961 – 1995Ämbetsberättelser, visitationsprotokoll. 
71965Arkivförteckning. 
81975 – 1981Finnes 1975, 1981. Inventarielistor, Hammarö och Skoghall. Foton.