bild
Serie

Bilagor till kyrkobokföringen fr.o.m. 1991-07-01.

Hammarö kyrkoarkiv

Serien är avslutad.

Serien är gallrad med stöd av RA-MS 1997:65 med följande undantag:

1) Handlingar utfärdade i utlandet.
2) Handlingar utfärdade av andra samfund än Svenska kyrkan.

 Volymer (1 st)

ReferenskodTid 
Se: SE/VA/13197/H VII/131991 – 1999