bild
Serie

Rapporter över kronouppbörden

Gävleborgs läns landskontors arkiv

Serien avser rapporter från kronouppbördsstämmorna i Gävle-
borgs län för åren 1896-1904. Med uppgifter om det totala influtna respektive utbetalade beloppet vid respektive uppbörds- stämma.
Serien i arkivkartong. Vol. 1 lev. 102a/1974.

 Volymer (1 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11896 – 1904Serien upphör.