bild
Serie

Bilagor till födelse- och dopböckerna

Sala stadsförsamlings kyrkoarkiv

Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254.

 Volymer (6 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ULA/11305/H I/11878 – 1903Spridda år. 
11949 – 1951Efter gallring kvarvarande bilagor. 
21952 – 1954Efter gallring kvarvarande bilagor. 
31955 – 1956Efter gallring kvarvarande bilagor. 
41957 – 1958Efter gallring kvarvarande bilagor. 
51959 – 1961Efter gallring kvarvarande bilagor.