Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Gallringsbara bilagor till lysning-, vigsel- samt äktenskapsbok fr o m 1968

Husie kyrkoarkiv

Bilagor from 1968 utgallras med 20 års frist enligt RA:s beslut 1997:65.