Måndag den 21 juni kl. 16.30–18.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Gallringsbara bilagor till lysning-, vigsel- samt äktenskapsbok fr o m 1968

Husie kyrkoarkiv

Bilagor from 1968 utgallras med 20 års frist enligt RA:s beslut 1997:65.