Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Kartor och ritningar

Grava kyrkoarkiv

Serien utgör en fortsättning på den odelade serien O. Serien förvaras i kart- och ritningsskåp. Serien är avslutad.

 Volymer (31 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11904Ritning, byggnadsbeskrivning, kostnadsförslag till pastorsbostaden i Öjenäs. 2 st. 
21912Karta öfver Grafva kyrkogård. 
31917 – 1919Ritningar, Forshaga kyrka. 19 st. 
41919Kopia av "Carta öfver rågången emellan hemmanen Allmar och Solbergs skogar". 
51922Ritningar till uthusbyggnad vid Torps skola. 2 st. 
61922Ritningar till lärarebostad vid N. Grava skola. 9 st. 
71925Förslag till floddike genom och från ägor, Almarskogen, et. 
81932Uppmätnings- och omändringsritningar, Grava kyrka. 5 st. 
91932Elinstallationsritning, Grava kyrka. 
101932Förslag till varmluftsinstallation, Grava kyrka. 2 st. 
111935Karta över Grava kyrkogård. 
121937Karta över inägorna till Almar, reviderad 1958. 4 ritningar. 
131937Karta över inägan Brukmon, reviderad 1958. 3 ritningar. 
141937Karta över inägan Almarskogen. 2 ritningar. 
151937Karta över Grava kyrkoherdeboställe Almar. 
161939Ritning till mjölk- och diskrum vid lönebostället Almar. 
171939Ritning till tvättstuga vid lönebostället Almar. 
181939Planritning till bostadshuset vid Brukmon. 
191939Karta över ägorna till fastigheten Stodene 1:21. 
201939Ritning över garage vid kyrkoherdebostället Almar. 
211947Förslag till park vid entrén vid Grava kyrkogård. 4 ritningar. 
221951Fasadritningar över Almars prästgård. 3 ritningar. 
231952Ritningar, Almars prästgård. 11 ritningar. 
241957Täckdikningsplan över åkerjorden vid Almar 1:1. 4 ritningar. 
251957Karta över Grava kyrkoherdeboställe Almar. 2 ritningar. 
261964Uppmätningsritningar över Grava kyrka. 2 ritningar. 
301970Skisser över fasadvyer av ekonomibyggnad vid Grava kyrka. 4 ritningar. 
361973Gravsättningsplan för g:a nordöstra delen av Grava kyrkogård. 
371974Förslag till utvidgning av Grava kyrkogård. 
381977Planritningar m. situationsplan, Grava församlingshem. 23 ritningar. 
541997Sammanställning över Grava kyrkas byggnadshistoria.