bild
Serie

Förskottsredogörelser

Gävleborgs läns landskontors arkiv

Serien avser landsfiskalers,
magistraters, folkskolors, yrkes- skolors, länbokhållares, skolråds med fleras förskottsredovisningar och förskottshandlingar för åren 1916-1952.
Serien i kapsel. Vol. 1-4 lev. 76/1984.

 Volymer (5 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11916 – 1929Ersatta eller omförda förskott för landsfiskaler, magistrater, skolråd, folkskolor, yrkesskolor med flera. 
21934 – 1940Landsfiskalers och magistraters förskottsredovisningar. 
31924 – 1935Landsfiskalers och magistraters förskottsredovisningar för fortsättningsskolor, förskott för Statskontoret av skatteunderstöd, förskott till landssekreterare och länsbokhållare, förskott för Kommerskollegium m.m. 
41941 – 1947Landsfiskalers och magistraters förskottsredovisningar. 
51948 – 1952Landsfiskalers och magistraters förskottsredovisningar. Saknas.

Serien upphör.