bild
Serie

Kartor

Åtvids kyrkoarkiv

Planförvaring om inget annat anges.

 Kartor / ritningar (45 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
01:001Gravkarta. Åtvids nya kyrkogård, gravkvarterOdat.21 blad. 
02:001Åtvidsnäs 1:1, Östantorp 1:11886Reviderad 1904 och 1927. 
03:001Åtvidsnäs trädgård, arr.bost.1888Med växtförteckning. 
04:001Åtvids gamla kyrkogård1891 
05:001Profil och plan till uppdikning av Bjästorpsån1992 
06:001Gravkarta, Åtvids gamla kyrkogård19012 blad. 
07:001Förslag till begravningsplats, Åtvids nya kyrkogård1911Söndrig på mitten. 
08:001Åtvids nya kyrkogård, kvarter c1915 
09:001Tomten Nr 3B uti kvarteret Ganymeden, Åtvids socken19162 blad. 
10:001Åtvids komministerboställe, med trädgård- och parkområde1917 
11:001Östantorp, Kom. boställe. Karta över inägorna1927-19364 blad, varav 1 kopia. Med arealförteckning. År 1927, 1932 och 1936. 
12:001Åtvids nya kyrkogård1928Tub. 4 blad. 
13:001Gravkarta, gamla kyrkogården, Åtvid1935 – 19586 blad. År 1935, 1957-1958. 
14:001Urngården vid Åtvids gamla kyrka1935 
15:001Åtvidsnäs utmarker och Näset inägorna, avstyckning19364 blad. 
16:001Karta över inägorna i Åtvidsnäs19363 blad, varav 1 blad är söndrigt. Med avstyckningsbeskrivning. 
17:001Åtvidsnäs, täckdikningsplan19374 blad. 
18:001Åtvidsnäs, mark som vattenskadats vid dämn av Fallasjön1940Tub. 2 blad. 
19:001Planteringsskiss, detaljförslag 1 och 2, upprättad av C. U. Lindén.19432 blad. 
20:001Åtvids nya kyrkogård, höjdkurskarta1950Mycket söndrig, mitt itu. 
21:001Förslag till kyrkogårdsutvidgning, nya kyrkogården i Åtvid, kvarter 7, 11-131951 – 19667 blad. År 1951, 1959 och 1966. 
22:001Förslag till skogsområde, nya kyrkogården, trappväg, Åtvid1952 – 19704 blad. År 1952 och 1970. 
23:001Förslag till gravplatser vid kapellet, nya kyrkogården, Åtvid1954 – 1956Med förteckning. 
24:001Åtvids gamla kyrka, del av kyrkogården1954 
25:001Kyrkoherdebostad, N. Kanalvägen, trädgårdsanläggning, Åtvid1954Mycket söndrig. 
26:001Kyrkogårdsplanering, nya kyrkogården, Åtvid1956 
27:001Kyrkparken vid nya kyrkan, Åtvid1957 
28:001Topografisk karta över Sverige, Åtvidaberg1962 
29:001Förslag till ändring av stadsplan söder om kyrkogården, Åtvid1966 
30:001Gravkarta, gamla kyrkogården, Åtvid19676 blad, varav 3 blad är söndriga. 
31:001Åtvids nya kyrkogård, förslag till gravplatser19723 blad. 
32:001Kyrkogårdsutvidgning, nya kyrkogården, Åtvid1974 – 197911 blad. År 1974, 1976 och 1978-1979. 
33:001Åtvidabergs begravningsplats, urngravsområde1976 
34:001Åtvids nya kyrkogård. Översiktskarta med fixpunkter19772 blad. 
35:001Adressfastighetskarta över Åtvidabergs tätort1979 
36:001Åtvidabergs begravningsplats, planteringsplan1980 
37:001Byggnadsinventering, fastigheten Jägaren/Stg 141 c19802 blad. 
38:001Åtvidaberg begravningsplats, gravkvarter 14-181981 
39:001Ekonomisk karta över Sverige, Åtvidaberg1981 
40:001Åtvids nya griftegård, förslag till minneslund19825 blad, varav två blad är söndriga. Även odat. 
41:001Förslag till ändring av stadsplan, kv folkskolan 5 och 6; Åtvidaberg 1985 
42:001Nybyggnadskarta, fastighet Folkskolan 5 och 6, Åtvidaberg19852 blad. 
43:001Åtvidabergs tätort, plankarta19912 blad. 
44:001Avstyckning för Åtvidsnäs 1:11992 
45:001Plankarta, Klockstapelbacken, del av Stg 2001992