Med anledning av coronapandemin begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Skrivelser från skånska adeln och andra ståndspersoner

Skånska guvernementskansliets arkiv

Observera att sidhänvisningen endast avser denna serie.

 Volymer (56 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11694 – 1695Kart. Med akter rörande Lave Beck och Andrarums alunbruk, 1694-1695. 
21695Inb., fol. 9-11, 13-21, 23-31, 36, 39-42, 52-55, 59-60, 72, 93, 95-101, 104, 108-111, 113-131, 133-135, 137-151, 159-176, 178-182, 184, 199-205, 210-215, 219, 229-242, 251-261, 264-279, 281, 291-297, 308, 310-328, 332-343, 351-365, 371, 373-375, 382-392, 397, 400-403, 423-428, 431-432, 437-457, 460-472, 475-478, 480-496, 499-505, 514-525, 537, 554-560, 564-571, 576-586, 592-600, 609-625, 627-628, 646. 
31696Inb., fol. 165-205, 225-233, 248-279, 298-350, 359-363, 367-380, 384-407, 456-459, 523-531, 562-565, 594-599. 
41696 – 1698Kart. Med akter: "Documenter angående Beckiske kommissionen". (Andrarums alunbruk) 1696 - "Banco affairer angående Andrarums alunverk" 1697. 
51699Kart. A-K;
Med akt: "Angår Presidentens Pauli fordran hoos herr Ankargrijp." (1699)
 
61699Kart. L-W;
Med akt: "Herr Winstrup Himmelstiernas Quercler." (1699)
 
71700Kart. A-K; 
81700Kart. L-Ö; 
91701Kart. 
101702Kart. 
111703Kart. 
121704Kart. 
131705Kart. 
141706Kart. Delvis rödmärkt, skadad. 
151707Kart. A-L; 
161707Kart. M-Z; 
171708Kart. A-K; 
181708Kart. L-Å; 
191709Kart. A-K; 
201709Kart. L-Å; Med akt i saken "emellan fru grevinnan Sid. Juliana Lewenhaupt och fru grevinnan Amalia Wilhelmina Könicksmarck angående pretaenderad imission uti Öfvitz Closter." (1709) samt "Acta emellan fruer Grefvinnorne Oxenstiernorna och Beata Elisabeth Königsmarck ang: Immision uti Marsuinsholms gård och godz." (1709) - Akt"emellan Anders Bengtsson Påsk och Magistraten här i staden (Malmö), angående Anders Bengtssons arv efter Willfang." (1709). 
211710Kart. Med akt i saken "emellan Billarna och överjägmästaren Hammarberg af anno 1710." - "Acta emellan Sören Jönsson Dahl och Lave Beck, Kyvyks fiskeläge." (1710). - "Acta emellan holsfursten Brusii enckia Emerentia Dalman, Cammereraren Montan och lieutnant Teller." (1710). - "Acta emellan Anna sal. David Krögers och Malmö magistrat angående preferencen till en ladugård." (1710). - Akt rörande saken "emellan käranden prästänkan Christina Kulling och pastoren Aquilonius svarande." (1710). - "Akt angående fru grevinnan Ebba Lewenhaupts ansökning om dess återstående arrende för Herresta gård hoos handelsmannen David Christensson." (1710). - Akt i saken "emellan handelsmannen Nils Månsson och bokhållaren Brandt."(1710). 
221711Kart. Med akt i saken "emellan inspektoren Alexander Scharp och Hans Walchendorph." (1711) - "Acta emellan herr Jacob Torslou och mag Runnewall och herr öfversten Hamilton." (1711) - "Emellan öfverskiärareänckan Guilla sal. Christian Carlssons och bokhållaren Skog." (1711) 
231712Kart. 
241713Kart. Med akt: "Dokumenter angående Majorsbostället Lillö och actionen emellan gen.lieut. Skytte och överste Riddarschiöldh." (1713). 
251714Kart. A-O. Se även D III m:6. 
261714Kart. P-W. Se även D III m:6. 
271715Kart. 
281716Kart. B-L. 
291716Kart. M-W. 
301717Kart. 
311718Kart. 
321718Bunt. Coyetska akten. Handlingar rörande översten Gustaf Wilhem Coyet och hans kreditorer. Med handlingar från åtskilliga år. 
- [H0001]1693Se Skånska generalguvernementskansliets arkiv, vol. D IV a: 20-21, D III a:51, fol. 256-315 och D III m:30. 
- [H0002]1694Se D III a:1, fol. 457-753. 
- [H0003]1697Se D III a:5, fol. 68, 79, 82, 95, 100-104, 110-113, 124-126, 133, 140, 148, 152-153, 155-160, 171-172, 176, 178-179, 186, 197, 207, 218-219, 221, 223-233, 239-241, 250-251, 260-261, 272, 275, 278-280, 289, 294, 305-314, 318-319, 327, 329, 344, 346-347, 350-352, 360, 365-373, 387, 390-392, 402-404, 412-413, 425-427, 431, 433-436, 447-448. 
- [H0004]1698Se D III m:3, fol. 9-10, 18-22, 41-43, 46-47, 49-60, 65-68, 73-118, 121-138, 142-147, 150-162, 169-208, 213-221, 246-247, 252, 255-263, 265-317, 320-321, 324-327, 365-367. 
- [H0005]1699Se D III j:4, fol. 737-807, 810-821, 826-891. 
- [H0006]1700Se D III j:5, fol. 5-48, 57-79, 94-200. 
- [H0007]1701Se D III a:7, fol. 159-320. 
- [H0008]1702Se D III j:6, fol. 4-173, 557-562. 
- [H0009]1703Se D III j:7, fol. 4-180, 631-638. 
- [H0010]1704Se D III b:10, fol. 555-581, 583-709, 882-886. 
- [H0011]1705Se D III a:10, fol. 223-286, 288-364, 446, 460-464, 497-509, 592-593. 
- [H0012]1706Se D II a:13, fol. 109-158, 222-239, 356-363, 366-369, 416-420. 
- [H0013]1707Se D III a:11, fol. 635-638, 649-651, 902-932, 937-950. 
- [H0014]1708Se D III a:12, fol. 720-744, 897-900. 
- [H0015]1709Se D III a:13, fol. 360-367 och D III b:15, fol. 400-457. 
- [H0016]1710Se D III a:14, fol. 376-385, 400, 450-451. 
- [H0017]1711Se D III a:15, fol. 1000-1002, 1159-1220 
- [H0018]1712Se D III a:16, fol. 506-507, 510-511, 613, 631-632, 698-722. 
- [H0019]1713Se D III a:17, fol. 1832-1834, 1839-1842, 1849-1867, 1878-1895, 1919-1955. 
- [H0020]1714Se D III a:18, fol. 1568-1659, 2017-2018, 2025-2026, 2042-2043. 2066-2070, 2074-2081. 
- [H0021]1715Se D III d:26, fol. 755-772, 775-780, 1110-1111, 1138-1141, 1149-1152. 
- [H0022]1716Se D III d:27, fol. 71-88, 228-233, 263-302, 359-364, 380. 
- [H0023]1717Se D III d:29, fol. 71-74. 
- [H0024]1718Se D III d:30, fol. 1201-1218, 1454-1457, 1686-1689.