bild
Serie

Fastighetsförteckningar och register

Hammarö kyrkoarkiv

Serien i kartong. Serien är avslutad.

 Volymer (1 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11946 – 1990Fastighetsregister 1946-1960: 2 häften, varav ett för Skoghalls kyrkobokföringsdistrikt. Gatu- och fastighetsregister 1961-1971 och 1990 samt 1990 års fastighetsförteckning.

Här ingår också en översiktskarta över egnahemsområdet S. Nolgård, Jonsbol, Klöverud, Götetorp, Gunnarskär och Haga (1936) samt diverse kartor tillhörande gatu- och fastighetsregister
Info/