Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Kartor och ritningar, kyrkogårdar.

Överluleå kyrkoarkiv

 Volymer (45 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
1Odat.Gravkarta, nya kyrkogården. 
2Odat.Gravkarta, USOB:s gravplats; Gravkartor; Skogskyrkogården Boden, minneslund; Skogskyrkogården, relationsritning över spridare runt kapell och ekonomibyggnad; Ritning över kyrkogård; Bodsvedjan begravningsplats, översiktlig grundundersökning; Karta över Norra Svartbyn. 
3Odat.Gravkarta, nya kyrkogården Lundagård. (rullade) 
4Odat.Gravkarta, nya kyrkogården. (rullade) 
5Odat.Gravkarta, nya kyrkogården. (rullade) 
6Odat.Gravkartor, nya kyrkogården. (rullade) 
71906Karta över ägoutbyten mellan hemman i Bodens by. 
81911Utvidgning av Överluleå nya begravningsplats ("Lundagård"). (rullade) 
91924 – 1944Karta utvisande området i norr begravningsplatsen så kallade kärleksdalen 1924; Anordnade av urnlund på Bodens kyrkogård 1932; Avvägningskarta för utvidgning av begravningsplatsen, odat.; förslag till utvidgning av begravningsplatsen 1935-1936; situationsplan odat.; Ritning på gravkapell, nya begravningsplatsen 1940-1948; Gravkartor, gamla kyrkogård 1944. 
101944Gravkarta, gamla kyrkogård. (rullade) 
111945Karta över nya kyrkogården. 
121945Gravkarta över nya kyrkogården, (plastkartor). (rullade) 
131945Gravkarta över nya kyrkogården i tre delar. (rullade) 
141945Gravkarta över nya kyrkogården i tre delar, detta kartblad omfattar gravarna n:ris 1310-2015. (rullade) 
151945Gravkarta över nya kyrkogården, hela. (rullade) 
161945Gravkarta över nya kyrkogården i tre delar. (rullade) 
171945Gravkarta över nya kyrkogården i tre delar. (rullade) 
181946 – 1956Nya kyrkogården, förslag till inhägnad, förslag till utvidgning av Bodens nya kyrkogård 1956, förslag till indelning av hittills varande allmänna gravfält; Boden-Överluleå kyrkogårdar, förslag till ändrad indelning i nya kyrkogårdens norra del 1948. 
191946 – 1950Nya kyrkogården, ritningar med förslag till bland annat indelning, detaljer m.m. 
201946 – 1950Nya kyrkogården, förslag till ändrad indelning i nya kyrkogårdens norra del; förslag till indelning av hittills varande allmänna gravfält. (rullade) 
211946 – 1950Nya kyrkogården, förslag till inhägnad m.m. (rullade) 
221947 – 1956Boden-Överluleå gamla kyrkogård, förslag till nyindelning av urnlunden samt förbifartsväg 1947; Ritning till bod 1948; Bodens nya kyrkogård, utvidgning 1952; Nya kyrkogården, Boden, förslag till ändrad indelning av 1887 års fält; Förslag till utvidgning av Bodens kyrkogård 1956. 
231956Förslag till utvigning av Bodens kyrkogård. (rullade) 
241963Gravkapell, nya begravningsplatsen, Boden. 
251966Gravkarta, nya kyrkogården, Boden. (rullade) 
261966Gravkartor, gamla kyrkogården. (rullade) 
271966Gravkarta, gamla kyrkogården. (rullade) 
281967 – 1971Nya kyrkogården, centralförråd 1967; Överluleå gamla kyrkogård, gravkarta 1971; Gamla kyrkogården, urngravar vid kapellet 1971. 
291972 – 1973Begravningsplats Södra Svartbyn, grundundersökning 1972, kistgravfält, detalj stödmur, situationsplan, alternativ lägen för ekonomibyggnad, alternativ lägen för kapell ritning H-1 - - H-7, 1973. 
301972Begravningsplats Södra Svartbyn, plan. (rullade) 
311972Begravningsplats Södra Svartbyn, förslag till stadsplan för Södra Svartbyn, ny begravningsplats vid Svartbyn ritning T 01. (rullade) 
321972 – 1973Begravningsplats Södra Svartbyn, grundundersökning ritning H-8, situationsplan ritning H-9, huvudritning ritning H-10, 1973. (rullade) 
331975Skogskyrkogården Boden, kapell och ekonomibyggnad, ritning 69: 2-17. 
341975Skogskyrkogården Boden, ekonomibyggnad. 
351975 – 1976Skogskyrkogården Boden, ledningsprofiler odat., kapell. 
361975 – 1979Skogskyrkogården Boden, gravkapell, kapell, ritning över områdets vegetation 1979. 
371975Skogskyrkogården Boden, huvudritning TA 4. (rullade) 
381975Skogskyrkogården Boden, måttritningar TA 5. (rullade) 
391975Skogskyrkogården Boden, ledningsprofiler, rörgravssektioner TA 8: 1, markplaneringsritning TA 7, TA 8. (rullade) 
401975Skogskyrkogården Boden, situationsplan, relationsritning över el- och tele ritning 69: 1. (rullade) 
411975Skogskyrkogården Boden, relationsritning över bevattnings anläggning. (rullade) 
421975Skogskyrkogården Boden, översiktlig höjdsättningsplan T O3, översiktlig VA-plan T O4, tvärsektioner T O7, perspektiv huvudentré, gravkvarter, minneslund T 15. (rullade) 
431975Skogskyrkogården Boden, detaljer. (rullade) 
441975Skogskyrkogården Boden, situationsplan TA 1, T 01, plan- matjordsavtagning TA 2, sammanställning grundundersökningar T 02, detalj kapellområde, detalj vatten- och avfallsplats TA 9, skisser till konstverk och vaser TA 16. (rullade) 
451975 – 1999Gravkapell och ekonomibyggnad i Boden 1974; kyrkogården Lundagård, förslag till urngravsområde 1985; Ritningar på nya kyrkogårdens gravkapell 1985; Lundagård, ventilationsritningar, ekonomibyggnad, ritning 1985; Skogskyrkogården, ombyggnad av gravkapell 1997; Gamla kyrkogården, gravkarta 1999.