bild
Serie

Kartor och ritningar, kyrkogårdar.

Överluleå kyrkoarkiv

 Volymer (45 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
1Odat.Gravkarta, nya kyrkogården.
Info/
 
2Odat.Gravkarta, USOB:s gravplats; Gravkartor; Skogskyrkogården Boden, minneslund; Skogskyrkogården, relationsritning över spridare runt kapell och ekonomibyggnad; Ritning över kyrkogård; Bodsvedjan begravningsplats, översiktlig grundundersökning; Karta över Norra Svartbyn.
Info/
 
3Odat.Gravkarta, nya kyrkogården Lundagård. (rullade)
Info/
 
4Odat.Gravkarta, nya kyrkogården. (rullade)
Info/
 
5Odat.Gravkarta, nya kyrkogården. (rullade)
Info/
 
6Odat.Gravkartor, nya kyrkogården. (rullade)
Info/
 
71906Karta över ägoutbyten mellan hemman i Bodens by. 
81911Utvidgning av Överluleå nya begravningsplats ("Lundagård"). (rullade) 
91924 – 1944Karta utvisande området i norr begravningsplatsen så kallade kärleksdalen 1924; Anordnade av urnlund på Bodens kyrkogård 1932; Avvägningskarta för utvidgning av begravningsplatsen, odat.; förslag till utvidgning av begravningsplatsen 1935-1936; situationsplan odat.; Ritning på gravkapell, nya begravningsplatsen 1940-1948; Gravkartor, gamla kyrkogård 1944.
Info/
 
101944Gravkarta, gamla kyrkogård. (rullade)
Info/
 
111945Karta över nya kyrkogården.
Info/
 
121945Gravkarta över nya kyrkogården, (plastkartor). (rullade)
Info/
 
131945Gravkarta över nya kyrkogården i tre delar. (rullade)
Info/
 
141945Gravkarta över nya kyrkogården i tre delar, detta kartblad omfattar gravarna n:ris 1310-2015. (rullade)
Info/
 
151945Gravkarta över nya kyrkogården, hela. (rullade)
Info/
 
161945Gravkarta över nya kyrkogården i tre delar. (rullade)
Info/
 
171945Gravkarta över nya kyrkogården i tre delar. (rullade)
Info/
 
181946 – 1956Nya kyrkogården, förslag till inhägnad, förslag till utvidgning av Bodens nya kyrkogård 1956, förslag till indelning av hittills varande allmänna gravfält; Boden-Överluleå kyrkogårdar, förslag till ändrad indelning i nya kyrkogårdens norra del 1948.
Info/
 
191946 – 1950Nya kyrkogården, ritningar med förslag till bland annat indelning, detaljer m.m.
Info/
 
201946 – 1950Nya kyrkogården, förslag till ändrad indelning i nya kyrkogårdens norra del; förslag till indelning av hittills varande allmänna gravfält. (rullade)
Info/
 
211946 – 1950Nya kyrkogården, förslag till inhägnad m.m. (rullade)
Info/
 
221947 – 1956Boden-Överluleå gamla kyrkogård, förslag till nyindelning av urnlunden samt förbifartsväg 1947; Ritning till bod 1948; Bodens nya kyrkogård, utvidgning 1952; Nya kyrkogården, Boden, förslag till ändrad indelning av 1887 års fält; Förslag till utvidgning av Bodens kyrkogård 1956.
Info/
 
231956Förslag till utvigning av Bodens kyrkogård. (rullade)
Info/
 
241963Gravkapell, nya begravningsplatsen, Boden.
Info/
 
251966Gravkarta, nya kyrkogården, Boden. (rullade)
Info/
 
261966Gravkartor, gamla kyrkogården. (rullade)
Info/
 
271966Gravkarta, gamla kyrkogården. (rullade)
Info/
 
281967 – 1971Nya kyrkogården, centralförråd 1967; Överluleå gamla kyrkogård, gravkarta 1971; Gamla kyrkogården, urngravar vid kapellet 1971.
Info/
 
291972 – 1973Begravningsplats Södra Svartbyn, grundundersökning 1972, kistgravfält, detalj stödmur, situationsplan, alternativ lägen för ekonomibyggnad, alternativ lägen för kapell ritning H-1 - - H-7, 1973.
Info/
 
301972Begravningsplats Södra Svartbyn, plan. (rullade)
Info/
 
311972Begravningsplats Södra Svartbyn, förslag till stadsplan för Södra Svartbyn, ny begravningsplats vid Svartbyn ritning T 01. (rullade)
Info/
 
321972 – 1973Begravningsplats Södra Svartbyn, grundundersökning ritning H-8, situationsplan ritning H-9, huvudritning ritning H-10, 1973. (rullade)
Info/
 
331975Skogskyrkogården Boden, kapell och ekonomibyggnad, ritning 69: 2-17.
Info/
 
341975Skogskyrkogården Boden, ekonomibyggnad.
Info/
 
351975 – 1976Skogskyrkogården Boden, ledningsprofiler odat., kapell.
Info/
 
361975 – 1979Skogskyrkogården Boden, gravkapell, kapell, ritning över områdets vegetation 1979.
Info/
 
371975Skogskyrkogården Boden, huvudritning TA 4. (rullade)
Info/
 
381975Skogskyrkogården Boden, måttritningar TA 5. (rullade)
Info/
 
391975Skogskyrkogården Boden, ledningsprofiler, rörgravssektioner TA 8: 1, markplaneringsritning TA 7, TA 8. (rullade)
Info/
 
401975Skogskyrkogården Boden, situationsplan, relationsritning över el- och tele ritning 69: 1. (rullade)
Info/
 
411975Skogskyrkogården Boden, relationsritning över bevattnings anläggning. (rullade)
Info/
 
421975Skogskyrkogården Boden, översiktlig höjdsättningsplan T O3, översiktlig VA-plan T O4, tvärsektioner T O7, perspektiv huvudentré, gravkvarter, minneslund T 15. (rullade)
Info/
 
431975Skogskyrkogården Boden, detaljer. (rullade)
Info/
 
441975Skogskyrkogården Boden, situationsplan TA 1, T 01, plan- matjordsavtagning TA 2, sammanställning grundundersökningar T 02, detalj kapellområde, detalj vatten- och avfallsplats TA 9, skisser till konstverk och vaser TA 16. (rullade)
Info/
 
451975 – 1999Gravkapell och ekonomibyggnad i Boden 1974; kyrkogården Lundagård, förslag till urngravsområde 1985; Ritningar på nya kyrkogårdens gravkapell 1985; Lundagård, ventilationsritningar, ekonomibyggnad, ritning 1985; Skogskyrkogården, ombyggnad av gravkapell 1997; Gamla kyrkogården, gravkarta 1999.
Info/