Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Volym

[Handlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord]

Acklinga kyrkoarkiv

Grunddata

ReferenskodSE/GLA/13000/O II/1
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/eVyPzIWTyg8qta00I810yx
Datering
16341837(Tidsomfång)
ArkivinstitutionLandsarkivet i Göteborg

Innehåll

Allmän anmärkningBunt. Anteckningar om prästgården påbörjade av kyrkoherde Unginus (tillträdd 1634). Handlingar och akter i avskrift rörande Acklinga enskifte och de delar därav, som röra prästgårdstorpen 1806-1808. Bytesbrev å kapellansbostället Hästhagen/Hästholmen i Agnetorps socken emot hemmanet Slotterna i Baltaks socken 1828. Besiktningshandlingar rörande prästgårdstaket 1830. Redovisning av uppburna medel till reparationer i Acklinga prästgård 1833-1834. Utdrag ur indelningsrullan vid extra rotering 1833. Avhysning av hemmanet Slotterna 1834. Böter för åverkan å prästgårdsskogarna 1834. Syner å Acklinga prästgård 1834 och 1840. Handlingar rörande reparation av Acklinga prästgård 1835. Protokoll 1836-1837 rörande utstakning av rågångar omkring ägorna till prästgården, med arvodesuträkning. Odaterad förteckning över hemman i pastoratet skyldiga att deltaga i prästgårdsbyggnad. Häri även landshövdingeämbetets i Skaraborgs län och Skara domkapitels utslag rörande en föreslagen sammanbyggnad av Acklinga, Agnetorps och Baltaks kyrkor 1824. Två yttranden angående kyrkobygget i Agnetorp från församlingsbor 1836 och 1838. Protokoll vid kyrkväktareval 1855.

Tillgänglighet

SekretessNej