bild
Arkiv

Åtvids kyrkoarkiv


ÅTVID

Östergötlands län.

T.o.m. 1887: Bankekinds och Kinda härader.

Fr.o.m. 1888: Bankekinds härad.

Till Kinda härad hörde Getskinnebo eller Gissebo, Kägglelöt eller Kägglan, Södra Boetorp, Emtenäs och Visesjö.

Linköpings stift.

T.o.m. 1973: Eget pastorat.

1974-1997: Moderförsamling i pastoratet Åtvid, Björsäter, Yxnerum, Grebo och Värna.

Fr.o.m. 1998: Moderförsamling i pastoratet Åtvid, Björsäter, Yxnerum, Grebo, Värna, Gärdserum och Hannäs.

 Serier (41 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböcker. Bunden serie
 
A II baFörsamlingsbok på lösblad. Aktuella bladFörsamlingsbok på lösblad fördes 1971--1991-06-30.

Serien innehåller 1991-06-30 aktuella blad.

I alfabetisk ordning efter fastighet och inom fastigheterna efter huvudmännens personnummer.

Serien i kartonger.
 
A II bbFörsamlingsbok på lösblad. Avställda bladFörsamlingsbok på lösblad fördes 1971--1991-06-30.

I alfabetisk ordning efter fastighet och inom fastigheterna efter huvudmännens personnummer.

Serien i kartonger.
 
A II cFörteckningar till församlingsböckernaSerien inbunden. 
A II dAdressomvandlingsregister m.m. 
A IIIBöcker över obefintligaJämför serie A IV b. 
A IV aFörsamlingsliggareFörsamlingsliggare fördes 1948--1991-06-30.

Serien består av personakterna för församlingens invånare 1991-06-30.

Familjevis i alfabetisk ordning efter huvudmannens namn.

Serien i kartonger.
 
A IV bObefintligregisterObefintligregister fördes 1947--1991-06-30.

Serien innehåller personakterna - i personnummerordning - för 1991-06-30 kvarstående obefintliga.

Jämför serie A III.
 
A IV cEmigrantregisterEmigrantregister fördes 1947--1991-06-30.

Serien innehåller personakterna - i personnummerordning - för 1991-06-30 ej återflyttade emigranter.
 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklarade1947-1967 ingår i SCB:s personakter (Statistiska Centralbyrån: Folkbokföringsbyråns arkiv, serie E II a, som förvaras i landsarkivet).

I personnummerordning årsvis.

Serien i kartonger.
 
A VFörsamlingsregisterÄldre församlingsregister (1948-1967), bestående av avtryckskort har gallrats ut i enlighet med Riksarkivets gallringsbeslut nr. 254.

Församlingsregister (fört 1968--1991-06-30), bestående av personavier i personnummerordning för församlingens invånare 1991-06-30.

Serien i kartonger.
 
A VI aAvgångsregisterAvgångsregister 1948-1967 bestående av avtryckskort och avgångsregister 1968--1991-06-30 bestående av personavier, har bortsett från nedan redovisade undantag gallrats ut i samband med att avgångslängder upprättats.

Jämför serie A VI b.
 
A VI bAvgångslängderSerien inbunden.

Jämför serie A VI a.
 
B IInflyttningslängderSerien inbunden där ej annat anges.
 
B IIUtflyttningslängderSerien inbunden.
 
C IFödelse- och dopböcker
 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Serien inbunden.
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Serien inbunden.
 
D XKonfirmationsbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.
 
E IIÄktenskapsbok 
E XVigselbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
F IDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.
 
F XBegravningsbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
G VÖvriga längder 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna t.o.m. 1967Vissa handlingar fr.o.m. år 1900 har gallrats ut med stöd av RA-MS 2000:5.

Serien i boxar om inget annat anges.
 
H IIBilagor till flyttningslängderna t.o.m. 1967Vissa handlingar fr.o.m. år 1900 har gallrats ut med stöd av RA-MS 2000:5.

Serien i boxar.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckerna t.o.m. 1967Vissa handlingar fr.o.m. år 1900 har gallrats ut med stöd av RA-MS 2000:5.

Serien i boxar.
 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna och kommunionlängderna t.o.m. 1967Vissa handlingar fr.o.m. år 1900 har gallrats ut med stöd av RA-MS 2000:5. 
H VBilagor till lysnings-och vigselböckerna t.o.m. 1967Vissa handlingar fr.o.m. år 1916 har gallrats ut med stöd av RA-MS 2000:5.

Serien i boxar.
 
H VIBilagor till död- och begravningsböckerna t.o.m. 1967Vissa handlingar fr.o.m. år 1900 har gallrats ut med stöd av RA-MS 2000:5.

Serien i boxar.
 
H VII aBilagor till kyrkobokföringen 1968--1991-06-30. Ej gallringsbaraSerien innehåller: Handlingar angående erkännande av faderskap, erkännande av att barn är trolovningsbarn, arvsrättsförklaringar, adoption, anmälningar från icke gifta föräldrar om gemensam vårdnad av barn samt i utlandet utfärdade handlingar.

Serien upphör 1991-06-30.

Serien i boxar.
 
H VII bBilagor till kyrkobokföringen 1968--1991-06-30. GallringsbaraSerien gallras med stöd av RA-MS 2000:5.

Serien upphör 1991-06-30.
 
J IV aDiarier och brevböcker 
J IV bHandlingar till diariet för kyrkobokföringsärenden 
O I cGravböckerGravbok, gamla kyrkogården, kvarter A-B, upprättad 1997, datautskrift har inte levererats till Landsarkivet i Vadstena. 
R IKartorPlanförvaring om inget annat anges. 
R IIRitningarPlanförvaring om inget annat anges. 
R IIIKartor och ritningar från Kartia