bild
Karta/ritning

Avstyckning från Kälvsten 1:1. Fastighetsreglering

Västra Stenby kyrkoarkiv

1 blad.