bild
Serie

Kassaböcker över av landskamreraren omhändeshavda medel

Gävleborgs läns landskontors arkiv

Serien avser kassaböcker över de av landskamreraren i Gävleborgs län omhänderhavande medlen med undantag av handräcknings-, uddemantals-, samt nödhjälps- medlen. För dessa medel har särskilda kassaböcker upplagts. Häri även ett mindre antal kvittenser.
Serien i arkivkartong. Vol. 1 lev. 76/1984.

 Volymer (1 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11884 – 1908Sju volymer i arkivkartong.

Serien upphör.