bild
Serie

RÄKENSKAPER, HUVUDSERIEN

Länsstyrelsen i Stockholms län II, Landskontoret

 Serier (17 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
E1Landsböcker med verifikationerEn landsbok består av inkomna räkenskaper från kronofogdar, regementen, skolor, andra redovisningsskyldiga i länet samt räkenskaper upprättade på landskontoret. Till varje inkomst och utgift upptagen i landsboken hör en verifikation så kallad landsboksverifikation. För åren 1715-1746, 1750-1752 ingår även mantalslängder. 
E1 AKontributionsräkningarKontribution är benämning på vissa skatter, särskilt sådana som, åtminstone ursprungligen, angetts som tillfälliga och uttagits för särskilda ändamål. Ofta har termen använts om skatter som pålagts befolkningen i ett erövrat område för underhåll av de ockuperande eller genomtågande trupperna. 
E2Specialräkningar 
E3MantalslängderFör åren 1715-1746, 1750-1752 se E1. 
E4Taxeringslängder 
E5Summariska räkningarÄven summariska räkningar för riksgäldsmedlen. Fr.o.m. 1821 sammanförts i serien G5 AB. 
E6Balansrelationer 
E7Landskontorets anteckningsböcker 
E7 AAnordningsböckerVol 3-26 med inneliggande handlingar. 
E7 BAnteckningsböcker 
E7 CBankböcker 
E7 DKalkulationerUtgör under växlande benämningar, Landskontorets kassainventairum och månatliga sammandrag över ränteriets uppbörd och utgifter. 
E8Statsförslag 
E8 AMånadsförslag 
E8 BAndra förslag 
E10Extra utgifter och antecipationer 
E11Stater, löner och indelningar