Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Skrivelser, resolutioner, utslag, memorial

Själevads kyrkoarkiv

 Volymer (6 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11704 – 1868Inb. Kungl. Maj:ts o. myndigheters skrivelser etc.
Lev. 129/1973. Inneh. även: Sockenstämmoprotokoll 1848-09-22.
Protokoll vid av- o. tillträdessyner å prästbordet 1756, 1763, 1790,
1824.
 
- [H0001]1767Avskrift av skrivelse från domkapitlet. Se C: 1. 
- [H0002]1767 – 1803Avskrifter av brev och cirkulär från domkapitlet. Se K
I: 1.
 
- [H0003]1815 – 18451815-1845 spr år. Diverse skrivelser, utslag samt
kungörelser. Se K IV c: 1.
 
21845 – 1878Kapsel. Skrivelser, resolutioner
och utslag. Lev 75/1975. Innehåller även: Bilagor till husförhörslängden
1861, u å.
Lysningssedlar 1871-1876.
Sockenstämmans handlingar 1860, 1861. Skolrådshandlingar 1846-1872.
Redogörelse för uppbörd till prästerskapets löner 1880-1881. Handlingar ang
prästval 1873-1879, u å. Förteckning över dokument tillhöriga Själevads
kyrka 1794.
Inventarium för kyrkan 1828.
Handlingar rörande orgeln 1880, 1882. Handlingar rörande pastors tionde
1824-1830, 1859. Testamenteringar till kyrkan 1824-1900.
Fattigvårdsstyrelsens handlingar rörande allmosor till de fattiga 1827,
1831.
 
31882 – 1887Kapsel. Kungörelser. Lev 75/1975.