bild
Serie

Bilagor till födelse- och dopboken,ej gallringsbar serie

Älvsby kyrkoarkiv

 Volymer (6 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11953 – 1991a) Uppgift ang förklaring om saknad av äktenskaplig
börd, 1963-
b) Meddelande ang barns legitimering genom föräldrarnas giftermål, 1961-
c) Handlingar rörande adoptioner, 1953-
d) Underrättelse om faderskap m m för barn som fyllt 20 år eller ingått
äktenskap, 1974-
e) Underrättelse från PR enl 4 paragrafen namnkungörelsen om ändring av
förnamn, 1973-
 
21970 – 1977Anmälan om faderskap från sociala centralnämnden 
31978 – 1979-"- 
41980 – 1984-"- 
51985 – 1988-"- 
61989 – 1991-"-